Vaja v Tourne Mobil

Citiraj

V petek, 29. septembra je v popoldanskih urah, v Pivki potekala večja vaja. Na vaji so sodelovala vsa štiri gasilska društva iz občine Pivka in PGD Postojna. Namen je bil preveriti usposobljenosti gasilcev za posredovanje ob požaru v proizvodnji avtodomov. Po koncu vaje so predstavniki podjetja gasilcem predstavili proizvodnjo in prostore ter jih seznanili z ukrepanjem v primeru požara ali drugih intervencij.

USPOSABLJANJE S ČOLNOM IN DELOM NA VODI

Citiraj

V četrtek, 28. septembra se je poklicno jedro PGD Postojna udeležilo “team buildinga”, pri jezeru Klivnik v organizaciji PGD Ilirska Bistrica. Uvodoma sta nas pozdravila poveljnik Robert Škrlj in predsednik Gasilske zveze Ilirska Bistrica Rado Fabec. Zaposlen je na VGP Drava, zato nas je seznanil z območjem in obnašanjem na umetnem jezeru. Čez dan je potekalo usposabljanje, varno delo s čolnom, delo z opremo za reševanje na vodi in iz vode ter z postavitijo vodnih pregrad ob izlitju nevarnih snovi. Prav tako je potekala tudi izmenjava izkušenj in prijetno druženje z gasilci PGD Ilirska Bistrica, katerim se zahvaljujemo za gostoljubje in izpeljavo usposabljanja.

Zaključuje se projekt SIXTHSENSE

Citiraj

Med 18. in 21. septembrom 2023 je v Reki, v vadbenem centru v Šapjanah. Potekalo še zadnje testiranje jopiča model γ (gama), za prve posredovalce v projektu SIXTHSENSE. V programu HORIZON 2020, se projekt počasi zaključuje.

Jopiči z biosenzirji, ki se jih razvija v projektu, naj bi omogočili, da bi se lahko v realnem času spremljalo zdravstveno stanje in počutje prvih posredovalcev na intervenciji. Sistem omogoča zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja, ki bi lahko ogrozili zdravje prvega posredovalca oz. zmanjšali operativne zmožnosti.

Poleg tega, naj bi vodja intervencije lahko preko določenega sistema z dražljaji, dajal osnovna navodila, kot je npr. umik z območja intervencije zaradi nevarnosti. 

Testiranja so se poleg gasilcev iz Reke in Avstrije, gorskih reševalcev iz Bosne in Srbije, udeležili tudi štirje naši gasilci in gasilka.

Po precej napornem testiranju, kjer se je ugotavljalo ali sistem deluje pravilno, je sledilo tudi druženje vseh projektnih partnerjev, z izmenjevanjem izkušenj in idej.

Poleg testiranja, je en dan v Opatiji potekalo tudi srečanje vseh deležnikov v projektu, kjer smo se seznanili s potekom razvijanje sistema, z dobrimi platmi le-tega, pa tudi s težavami, ki so se pojavljale skozi ves projekt.

SODELOVANJE V PROJEKTU AAKT

Citiraj

Z DVD Supetar iz Brača, Centrom za zaščito in reševanje Domžale, Gasilsko zvezo Domžale in našim prostovoljnim društvom Postojna. Se je zaključil prvi del skupnega projekta Alpe Adria Knowledge Transfer – AAKT. V poletnih mesecih se je izvedlo deset tedenskih izmenjav gasilcev in gasilk. Na usposabljanju in intervencijah, se je pridobilo novo strokovno znanje, vključno z področjem gašenja požarov v naravnem okolju.

GALERIJA SLIK

Zaključek tečaja za višjega gasilca

Citiraj

V torek, 27. junija se je z preverjanjem znanja, na nivoju Gasilske zveze Postojna, zaključil tečaj za vodjo skupine. V treh mesecih so fantje in dekleta opravili z 92 urami teorije in prakse. Tečaj so uspešno opravili in pridobili čin višji gasilec: Martin Pleša, Andraž Česnik, Slobodan Radosavljević, Mojca Rebec, Laura Drole in Tina Debevec. Čestitke vsem.

Tečaj za člane višjih poveljstev

Citiraj

V sredo, 21. junija je potekala v Majšperku, slavnostna podelitev listin o napredovanjih v čine za leto 2023. Na prireditvi so organizatorji združili podelitev novih gasilskih častnikov iz treh regij, višjih gasilskih častnikov (33) in visokih častnikov (5).

Tečaj za člane višjih poveljstev, je potekal od februarja do aprila v ICZR Sežana in na Ig-u. Obsegal je 79 pedagoških ur iz teoretičnih predavanj in praktičnih vaj, na 12 različnih področjih: Organizacija gasilstva in pravne osnove, Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Razvrščanje, Izobraževanje, Osebnost gasilca, Varstvo in zdravje gasilcev, Požarna preventiva, Gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo, Informatika, Vozila in oprema, Tehnično reševanje in Gasilska taktika.

Preden so tečajniki pristopili k tečaju, so morali opraviti s sprejemnim testiranjem v mesecu januarju na nivoju Gasilske zveze Slovenije.

Na tečaju so se kandidati seznanili z nalogami poveljstev (gasilska občinska poveljstva, poveljstva gasilskih zvez,…) Na praktičnih vajah je bil poudarek vodenja velikih intervencij, na vseh nivojih (strateški, taktični, operativni), obvladovati, povezovati in uporabljati sistem IPS (intervencijsko poveljniški sistem), ter organizirati štab za vodenje velikih intervencij vseh vrst, z razdelitvijo nalog. Za uspešen zaključek tečaja, so morali tečajniki opraviti pisne in ustne izpite iz zgoraj navedenih predmetov, narediti seminarsko nalogo s presekom stanja na nivoju izobraževanja v matični gasilski zvezi. In izdelati taktično nalogo za posredovanje gasilskih formacij v velikosti bataljona ali brigade na večjem dogodku kot so npr. požari v industriji, večji stanovanjsko poslovni ali kompleksni objekti.

Z opravljenim tečajem za člane višjih poveljstev, in pridobljenim činom višji gasilski častnik je letos uspešno opravil Andrej Tratnik.

2. izobraževalni modul Obvladovanja množičnih nesreč

Citiraj

V petek in soboto, 2. in 3. junija, se je v organizaciji PGD Postojna in ZD Postojna, ob pomoči Občine Postojna, sekcije MRMI, DCZ, Ministrstva za zdravje, Policije, Slovenske vojske, Dars-a, statistov, markirantov, podjetja Matima, Natlačen transport, Avtorossi in ostalih. Uspešno izpeljalo dve praktični vaji, s poudarkom na sodelovanju vseh javnih služb na terenu. Dan prej so se udeleženci seznanili tudi s postopki triaže, komunikacije, sodelovanja z mediji, zaustavljanja krvavitev, osnovno uporabo orodja, opreme in delom policije ob AMOUK situacijah, ter se ob predpripravi seznanili s potekom terenske vaje.

GALERIJA SLIK: Foto Janez MANDELJC

»OBVLADOVANJE MNOŽIČNIH NESREČ«

Citiraj

Prostovoljno gasilsko društvo Postojna in Nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna, v sodelovanju s Sekcijo UZVN/MRMI Slovenskega zdravniškega društva. Organizirata izobraževalni modul »Obvladovanje množičnih nesreč«.

Izobraževanje je namenjeno gasilcem, zaposlenim v nujni medicinski pomoči, policiji in vsem interventnim službam, ki na terenu ob takih dogodkih sodelujejo.

KJE: Gasilsko reševalni center Postojna

KDAJ: petek, 2. in sobota, 3. junij 2023

TEČAJNIKI: poklicni in prostovoljni gasilci

ŠTEVILO PROSTIH MEST: 56

ČASOVNICA:

Petek, 2.6.2023 – teoretični del za gasilce in reševalce (12:00 – 20:00):

12:00 – 13:00REGISTRACIJA
13:00 – 13:20UVODNIK
13:20 – 13:40VODENJE INTERVENCIJ
13:40 – 14:00KOMUNIKACIJA NA TERENU
14:00 – 14:05TRIAŽNI KARTON
14:05 – 14:10PRIMARNA TRIAŽA
14:10 – 14:15SEKUNDARNA TRIAŽA
14:15 – 14:25OSKRBA V MNOŽIČNIH NESREČAH
14:25 -14: 40PAVZA
14:40 – 18:30DELAVNICE
SKUPINAABCD
14:40 – 15:20PRIM. TRIAŽATEH.OPREMAKRVAVITVEPOLICIJA
15:20 – 16:00POLICIJAPRIM. TRIAŽATEH.OPREMAKRVAVITVE
16:00 – 16:40KRVAVITVEPOLICIJAPRIM. TRIAŽATEH. OPREMA
16:40 – 17:20TEH. OPREMAKRVAVITVEPOLICIJAPRIM. TRIAŽA
17:20 – 18:00PRIPRAVA ZA NASLEDNJI DAN
18:10 – 19:00KOMUNICIRANJE Z MEDIJI

Sobota, 3.6.2023 – (7.30-17.00):

7:30ZBOR VSEH SODELUJOČIH
7:30 – 7:40UVODNI POZDRAV
7:40 – 8:10NAŠE IZKUŠNJE
8:10 – 8:30UVODNIK V 1. PRAKTIČNO VAJO
8:30 – 8:50RAZPOREDITEV PO DELOVIŠČIH
8:50 – 11:001.VAJA
11:00 – 11:20DEBRIFING PO DELOVIŠČIH
11:20 – 12: 00PAVZA
12:00 – 12:20UVODNIK V 2. PRAKTIČNO VAJO
12:20 – 12:40RAZPOREDITEV PO DELOVIŠČIH
12:40 – 14:402. VAJA
14:40 – 15:00DEBRIFING PO DELOVIŠČIH
15:00 – 16:00PAVZA
16:00 – 16:40SKUPNA EVALVACIJA
16:40 – 17:00ZAKLJUČEK

SCENARIJ VAJ:

Uvodni dan je namenjen teoretični pripravi, predavanjem in delavnicam. Drugi dan se izvedeta dve terenski vaji z analizo.

Simulacija množične prometne nesreče. Obe vaji se bosta izvedli na poligonu z več kot 50 udeleženimi osebnimi in tovornimi vozili ter z več kot 100 statisti.

POUDAREK IZOBRAŽEVANJA:

  1. VARNOST: varna izvedba praktičnega dela izobraževanja in aktivna skrb za varnost pri delu na terenu.
  2. KOMUNIKACIJA: dobra in učinkovita komunikacija, tako horizontalna, kot vertikalna, znotraj javnih služb in med posameznimi službami.
  3. VODENJE: učinkovito vodenje intervencije in ustrezno vodenje znotraj sektorjev.
  4. SODELOVANJE: dobro sodelovanje znotraj poklicnih skupin in dobro sodelovanje med vsemi javnimi službami na terenu.
  5. TEHNIČNO REŠEVANJE poškodovancev s hidravličnim orodjem.

DELO INŠTRUKTORJEV:

Vsako delovišče in sektor nadzorujeta tako gasilski kot NMP inštruktor. Delo inštruktorja je sledenje in nadzor dela tečajnikov ter pravočasno usmerjanje v primeru težav. Ob zaključku dela na delovišču vodi debrifing s tečajniki.

KOTIZACIJA: 220€ + ddv / osebo

PRIJAVE sprejemamo preko obrazca: https://forms.gle/SjQyN11XKx4Mv8vP6

 do torka, 22.5.2023, oz. do zapolnitve mest. Upoštevali bomo vrstni red prijav.

Prosimo za ime in priimek, mobitel in kontaktni email udeležencev.

Po oddani prijave bodo tečajniki dobili ustrezna navodila.

KONTAKT ORGANIZATORJA: 041 562 096 Mitja ali tehnicno.resevanje.gasilci@gmail.com

ODJAVE SO MOGOČE DO 22.5.2023 po elektronski pošti tehnicno.resevanje.gasilci@gmail.com, ZA KASNEJŠE ODJAVE NE VRAČAMO KOTIZACIJE.

Postojna, 26.4.2022                                                                                PGD Postojna

Zaključen tečaj za vodjo enote

Citiraj

V soboto, 1. aprila je naš operativni član Darjan Kapelj, uspešno zaključil usposabljanje za vodjo enote in s tem pridobil čin nižjega gasilskega častnika. Tečaj je zajemal 113 ur teoretičnih in praktičnih vsebin, preverjanje teoretičnega dela predavanj, izdelave taktične seminarske naloge, praktičnih vaj in zaključnega izpita.

Vsem novopečenim vodjem enote iz Gasilske zveze Postojna in Kraške gasilske zveze čestitamo.

Sektorska vaja

Citiraj

V soboto, 25. februarja smo v sodelovanju z PGD Studeno in Planina, v lesno predelovalnem obratu pri naselju Belsko izvedli vajo. S predpostavko, da je zaradi eksplozije pogrešanih več oseb, se je preigravalo scenarij v katerem je sodelovalo več gasilskih enot. Skupaj z 39 gasilci in 8 vozili.

Obenem se zahvaljujemo podjetju Javor Belsko, ki je omogočilo vajo na njihovem območju, vodeno predstavilo ostale objekte in prostore ter zagotovilo malico za vse sodelujoče.

Slika: PGD Studeno
Slika: PGD Studeno
Slika: PGD Studeno
Slika: PGD Studeno