Odstranjevanje nevarnosti

Galerija

Ta galerija vsebuje 6 slik.

V torek 6. in 7. februarja, smo zaradi večje količine novozapadlega snega, s pomočjo avtolestve odstranjevali snežne zamete in ledene sveče. Večinoma smo posredovali na strehah, na večjih lokacijah po Postojni, kjer je bilo potrebno odstraniti viseče nevarnosti.

Letošnji redni občni zbor

V soboto, 20. januarja se je odvijal naš zadnji redni letni občni prostor v “starem” gasilskem domu. Po otvoritvi občnega zbora in izvolitvi delovnega predsedstva in komisij, se je predstavilo kandidate za funkcije in organe, ker je letos volilno leto in konec petletnega mandata. V času volitev so se predstavila in prebrala poročila častnega razsodišča, mladine članic, nadzornega odbora, inventurne komisije,  blagajnika, vodje poklicnega jedra poveljnika in predsednika. Sledila je razprava na poročila in izvolitev delegata za OZ GZ Postojna. Po podelitvi priznanj članom,članicam on odborom v minulem mandatu, je sledila razglasitev rezultatov volitev.

Za predsednika je bil izvoljen Janez Oražem – Hans in za poveljnika Mitja Šantelj.Ostale funkcije, razen UO, disciplinske komisije in častnega odbora, bodo imenovane na prvi seji upravnega odbora, sestanku poveljstva in operative v prihodnjih dneh. 

Predstavilo se je plan dela za leto 2018, pod razno so do pozdravne besede, prišli ostali gasilci iz sosednjih PGD. Vključno s predsednikom GZ Postojna Markom Simšičem in županom Občine Postojna, Igorjem Marentičem. Po zaključku uradnega dela, je sledila pogostitev v lastni režiji.

GALERIJA SLIK

POROČILO O INTERVENCIJAH – PGD POSTOJNA V LETU  2017

Gasilci PGD Postojna so v toku leta 2017 posredovali skupaj na 198 intervencijah oziroma opravili povprečno 0,6 intervencije na dan. Po statistiki URSZR je bilo 216 intervencij (enodnevne poplave kot več dogodkov). Ob požarih so posredovali  80 krat, kar predstavlja 40 % glede na skupno število intervencij. Nesreče v prometu in posredovanja ob razlitjih kemikalij predstavljajo 35 % intervencij. Število intervencij po posameznih kategorijah je prikazano v tabeli spodaj. Ne beležimo poškodb gasilcev in večjih poškodb tehničnih sredstev. Po statističnih podatkih MORS in PGD Postojna je statistika intervencij:

VRSTA INTERVENCIJ ŠTEVILO
Požari objektov 11
Požari v naravi 36
Dimniški požari 11
Požari stanovanj 2
Požari poslovnih prostorov 4
Požari na prometnih sredstvih 16
Reševanje ob prometnih nesrečah 47
Reševanje ob onesnaženjih z kemikalijami, plini 23
Pomoč reševalcem NMP in iskanje oseb 20
Tehnična pomoč občanom 5
Odpiranje vrat in stanovanj, vozil 11
Posredovanje ob neurjih, na vodah 12*
                                    SKUPAJ INTERVENCIJ 198

*neurje in poplave v občini Postojna v avgustu beležimo kot eno intervencijo

Gasilci so občanom pomagali na zelo različne načine. Na več intervencijah so gasilci sodelovali z gasilci iz sosednjih občin in gasilci iz drugih operativnih enot iz občine in gasilske zveze. Pomoč izven matične zveze smo nudili pri gašenju večjih požarov v Divači in pri Komnu. Seveda je bilo izvršenih poleg operativnih aktivnosti tudi veliko preventivnih dejavnosti, vaj in usposabljanj. Gasilci so veliko časa posvetili usposabljanju za delo z novo avto lestvijo. Večjih naravnih nesreč razen poplav v avgustu ne beležimo. Ni bilo niti suše, ki bi povzročila večje probleme v naravnem okolju. Glede na prejšnja leta izrazito izstopajo nesreče z kemikalijami in puščanja plinov. Veliko je bilo posredovanj v prometu. Povečuje se tudi pomoč ljudem ob boleznih ali poškodbah ob sodelovanju z ekipo NMP Postojna. Število intervencij je nad povprečjem. Največ intervencij je bilo v avgustu, kar 24, med temi kar 10 prometnih nesreč.

Poveljnik PGD Postojna

Mitja Šantelj

Vabilo na občni zbor

Na podlagi Statuta in po sklepu upravnega odbora vas vabim na redni občni zbor PGD Postojna, ki bo v soboto 20.1.2018 ob 18.00 uri v sejni dvorani gasilskega doma Postojna.

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev verifikacijske komisije, delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika
 2. Predstavitev kandidatov za funkcije in organe
 3. Volitve
 4. Poročila:
  • Častnega razsodišča
  • Mladine
  • Članic
  • Nadzornega odbora
  • Inventurne komisije
  • Blagajnika
  • Vodje poklicnega jedra
  • Poveljnika
  • Predsednika
 5. Razprava na poročila
 6. Izvolitev delegata za OZ GZ Postojna
 7. Podelitev priznanj
 8. Plan dela za leto 2018 in določitev višine članarine
 9. Razno

OPOZORILO

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva. Če ob napovedanem času občni zbor ni sklepčen, kljub temu, da so bili člani obveščeni, se zasedanje preloži za pol ure. Po preteku pol ure je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj deset (10) članov.

 

   Poveljnik                                                                                Predsednik

Mitja ŠANTELJ, l.r.                                                             Boštjan TRILER, l.r.

Ogled gradnje novega gasilskega doma

V četrtek, 28. decembra smo se letos še zadnjič, člani in članice odpravili na gradbišče gasilskega doma. S poveljnikom Mitjo Šantelj in nadzornikom gradnje V. Dizdarevič, smo si v delno osvetljenih prostorih ogledali okolico in notranjost objekta. V ogrevanih prostorih sta nam razložila potek gradnje v minulih mesecih in kako se bo gradnja nadaljevala v prihodnje.

GALERIJA SLIK

Nesreča pri Prestranku

V sredo, 27. decembra smo bili nekaj minut pred 14.30 uro obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti med Postojno in Pivko. Z pivškimi gasilci smo na kraju izvedli prometno in protipožarno varovanje, nudili pomoč ekipi NMP pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe v reševalno vozilo in helikopter.

Slike PGD Pivka

2. mesto postojnskih gasilcev v curlingu

V sredo, 20. decembra se je v organizaciji Studia Proteus in Športne zveze Postojna, v večernih urah, odvijal že 3. turnir v curlingu. Med 19 prijavljenimi ekipami, je ekipa PGD Postojna, v zasedbi: Ljubo Kovšca, Janez Oražem, Matej Šantelj in Kristian. Ob nizkih zimskih temperaturah osvojila visoko 2. mesto. Premagala jih je samo ekipa Intensa Sanpaolo. Tretja je bila četvorka A1.

Slika: Valter Leban

VIDEO

Prispevek 1 

Prispevek 2

Del dohodnine za PGD Postojna

dohodnina

Vlada je na seji 22.2.2007 v skladu z zakonom o dohodnini, ki je začel veljati 1. januarja 2007, sprejela uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije. Do konca tekočega leta lahko tisti, in ki tega mogoče do sedaj še niso storili, pa to želijo – del dohodnine namenijo gasilskemu društvu Postojna. V primeru, da v obrazcu dohodninske napovedi ne določimo nobene organizacije, bodo sredstva ostala v državnem proračunu. Ta donacija za občane ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki smo jo obvezani plačati, vendar pa lahko del te namenimo organizacijam po lastni izbiri. Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. Kot člana društva te prosimo, da kakšen delček dohodnine nameniš tudi našemu društvu, v kolikor pa želi nameniti del dohodnine tudi kdo od tvojih družinskih članov ali prijateljev, bo donacija dohodnine dobrodošla in koristno porabljena. Da bi ti olajšali odločitev prilagamo obrazec.

OBRAZEC

Izpolniti moraš še svoje podatke  (na vrhu levo) in se podpisati, ter vpisati odstotek % namenjene dohodnine. Obrazec lahko skupaj s kandidacijsko listo vrneš v tajništvo PGD Postojna Ulica 1. Maja 7, 6230 Postojna ali pa ga pošlješ na naslov: Davčni urad Postojna, Tržaška cesta 1, Postojna

Za donacijo se ti vnaprej zahvaljujemo!

PGD Postojna

POMOČ ELEKTRO

V ponedeljek, 11. decembra smo v dopoldanskem času, ob močnem jugu in padavinah, pomagali dežurnim električarjem pri popravilu električnih vodov. S pomočjo avtolestve smo nudili pomoč na Vojkovi ulici v Postojni. Kljub slabemu vremenu so se električarji trudili čimprej odpraviti napake na vodnikih.