Aktualno na gradbišču GRC

Galerija

Ta galerija vsebuje 1 sliko.

Izvajajo se naslednja dela: – priprava za asfaltiranje za novo obvozno cesto, asfaltiranje predvideno dne  – izdelava podpornih zidov na zahodni strani objekta, – suhomontažna dela – montaža stropov, – keramičarska dela, – slikopleskarska dela, – priprava za zunanje AB … Beri naprej

EU projekt DIRECT

Galerija

Ta galerija vsebuje 16 slik.

V torek in sredo, 17. in 18. oktobra smo sodelovali pri usposabljanju gašenja gozdnih požarov v okviru EU projekta DIRECT. Posvečen je sodelovanju gasilskih enot iz 3 držav (Češka, Črna gora, Gasilsko reševalna služba Kranj). Teoretični del smo gasilci PGD Postojna … Beri naprej

Požar v kurilnici

Galerija

Ta galerija vsebuje 2 sliki.

V sredo, 11. oktobra je nekaj minut pred 22.30 uro zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše v naselju Zalog. Na kraju smo požar pogasili, razsvetljevali mesto dogodka, prezračili in pregledali zadimljene prostore ter iznesli ožgane predmete.

Najdba NS pri Strmici

V torek, 10. oktobra smo bili 14.45 uri s strani ReCO Postojna, obveščeni o najdbi nevarnih snovi na območju zapuščenih vojaških objektov nad naseljem Strmica. Na kraju smo izvedli ukrepe ob tovrstnih intervencijah, prepoznali več različnih nevarnih snovi, in jih po navodili URSZR pobrali v ustrezne posode ter uskladiščili do odvoza.
 
 

Mesec požarne varnosti

Galerija

Ta galerija vsebuje 1 sliko.

V Oktobru – mesecu požarne varnosti, so letos aktualne intervencijske poti in površine za gasilce, med katere spadajo dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, delovne površine za gasilska vozila in postavitvene površine za gasilska vozila. Na tematiko … Beri naprej

Razpis za prosto delavno mesto

Na podlagi Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji del in nalog, ki se opravljajo pri Prostovoljnem gasilskem društvu Postojna, Upravni odbor PGD Postojna v skladu s sklepom UO PGD Postojna z dne 28.9.2017 in Zakona o gasilstvu (Ul RS 113/05) objavlja

RAZPIS ZA DELAVCA ZA DELOVNO MESTO

 »GASILEC« (1 delovno mesto) 

Poleg splošnih z zakonom določenih pogojev, se od kandidata zahteva: 

  • srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo
  • državljanstvo Republike Slovenije, znanje slovenskega jezika
  • polnoletnost
  • da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje
  • psihofizična sposobnost za opravljanje delovnega mesta

Kandidat mora pred nastopom dela uspešno opraviti zdravstveni pregled.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Po sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas mora kandidat za poklicnega gasilca v 18 mesecih uspešno zaključiti izobraževanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in opraviti predpisan strokovni izpit glede na razpis šolanja v Izobraževalnem centru, prav tako pa tudi vsa ostala strokovna usposabljanja potrebna za opravljanje del in nalog.

Kandidatu za poklicnega gasilca, ki v navedenem roku ni uspešno končal gasilske šole ali tudi po ponovnem preverjanju ni opravil predpisanega strokovnega izpita, se izredno odpove pogodba o zaposlitvi.

Prednost pri izbiri imajo operativni prostovoljni gasilci PGD Postojna z bivališčem v občini Postojna, z vozniškim izpitom »C« in poklicni gasilci z opravljenim strokovnim izpitom.

Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj, ter dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo najkasneje do 13.10.2017 na naslov: 

PGD Postojna

Ulica 1. maja 7

6230 Postojna

Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Kandidate bomo o izbiri obvestili najkasneje v 10 dneh po izbiri.

Datum razpisa: 29.9.2017 

 

Predsednik PGD Postojna

      Boštjan TRILER