Nadaljevanje gradnje GRC

Galerija

Ta galerija vsebuje 13 slik.

V četrtek, 13. aprila smo se v popoldanskih urah, člani in članice PGD Postojna odpravili na gradbišče novega Gasilsko reševalnega centra. Zgrajena je bila najvišja točka točka našega novega doma. S pomočjo delavcev, župana Igorja Marentiča in podžupana Andreja Berginca … Beri naprej

Orientacija v Šmihelu

V soboto, 8. aprila smo se z starejšimi pionirji, pionirkami in mladinkami prvič udeležili gasilskega orientacijskega tekmovanja. Regijska orientacija je potekala v Šmihelu pod Nanosom, v organizaciji Gasilske zveze Postojna. Pionirke so osvojile 6. mesto, pionirji so osvojili 19., 16., 15. mesto, mladinke pa so osvojile 8. in 7. mesto. Kljub temu, da smo imeli malo slabše rezultate smo si nabrali nove izkušnje za prihodnjič in preživeli lepo dopoldne.

Preventivni dan z vozniki motornih koles

PGD Postojna, Postaja prometne policije Koper, Zdravstveni dom Postojna, Svet za preventivo Občine Postojna in DARS d. d., so v soboto, 8. aprila na avtocestni bazi v Postojni. Skupaj smo pripravili preventivni dan za motoriste. Gasilci smo priporočili voznikom motornih koles in ostalim udeležencem v cestnem prometu, kaj lahko naredijo sami, v kolikor naletijo na nesrečo v cestnem prometu. Ravno tako smo jim teoretično predstavili standardne operativne postopke in v praktičnem delu opremo ter orodje, ki jih uporabljamo ob tovrstnih intervencijah. Preostali predstavniki zgoraj omenjenih služb, so na svojih točkah predstavili svoje delo in opremo (AED, TPO, zaletavček, reševanje iz prevrnjenega vozila, “vinjena” hoja z očali, predavanje policistov, Dars nadzorniki, Policijska Provida, …). Vozniki motornih koles, so se po skupinah v dopoldanskem času, pod budnim očesom policistov zapeljali na poligon, kjer so se lahko preizkusili v obvladovanju svojih konjičkov. Preventivni dan se je zaključil s kosilom in s skupno kondicijsko vožnjo.

GALERIJA SLIK

RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA

Daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju. Število požarov v naravi je predvsem zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja nenevarnih naravnih materialov povečano skoraj povsod po državi. Takšne razmere bodo trajale do prvih obilnejših padavin, ki pa  jih še ne pričakujemo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zato na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14)  s 1. aprilom 2017 razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju vse države.

Od dneva razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravi poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano kuriti ognje, tudi kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter prižigati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Policija bosta med razglašeno veliko požarno ogroženostjo naravnega okolja opravljala poostren nadzor.

IMG_20170329_171604

Kurjenje na prostem je načeloma dovoljeno skozi vse leto, razen v gozdu, kjer velja stalna prepoved kurjenja. Prepovedano je le v časih, ko so razglašene večje stopnje požarne ogroženosti. Kurimo lahko izključno materiale rastlinskega izvora, vse ostalo je prepovedano in kaznivo. Prav tako je zaradi zaščite flore in favne povsem prepovedano sežiganje kmetijskih obdelovalnih površin.

Kurjenje v naravnem okolju je opredeljeno v Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju ( UL RS 20/14). Za naravno okolje pa so mišljeni gozd, skupine gozdnega drevja, drevoredi, parki in podobno. Tako je v gozdu in drugih omenjenih naravnih okoljih prepovedano kuriti, prepoved velja najmanj sto metrov od gozda. Ko pa je razglašena povečana požarna ogroženost naravnega okolja, je ta oddaljenost najmanj 250 metrov. Na navedeno področje se nanaša tudi Uredba o odpadkih, ki je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije. Slednja se sicer direktno ne nanaša na področje kurjenja v naravnem okolju, ampak predpisuje, da je potrebno vse odpadke, tudi naravne, primerno obdelati in odstraniti v skladu z odredbo. Kar pomeni, da je potrebno odpadke kompostirati, razgraditi, mehansko, biološko ali z drugimi postopki ustrezno obdelati in predelati. V nobenem primeru pa to ne pomeni, da je s tem dovoljeno kurjenje odpadkov v naravnem okolju. Za kurjenje odpadkov v naravnem okolju ali na prostem se po uredbah gibljejo globe v višini med 100 in 600 evri za posameznike, ter med 600 in štiri tisoč evri za pravne osebe. Prijave je potrebno posredovati Inšpektoratu za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. V primerih kršitev v času, ko je razglašena večja požarna ogroženost pa se lahko o kršitvi obvesti tudi policijo.

Če pride do požara:

  • Ostanemo mirni. Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, zemlja, pesek, lopata, grablje, odeja ipd.).
  • Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno.
  • O požaru takoj obvestimo Center za obveščanje oziroma gasilce na številko 112

Brezplačna usposabljanja za motoriste

DARS d.d. skupaj s Postajo prometne policije Koper, Zdravstvenim domom Postojna, Prostovoljnim gasilskim društvom Postojna in Svetom za preventivo Občine Postojna. V več terminih voznike motornih vozil vabi na BREZPLAČNO enodnevno usposabljanje in trening varne vožnje.

IMG_0027

Motoristi spadajo med najbolj ranljive skupine udeležencev v cestnem prometu, saj je tveganje za smrt pri njihovi vožnji 50-krat večje kot pri vožnji z osebnim avtomobilom.

Z namenom večanja varnosti in obveščanja o pravilnem ravnanju pred pričetkom motoristične sezone (aprila in maja), bodo v avtocestni bazi Postojna v sodelovanju s Postajo prometne policije Koper, Zdravstvenim domom Postojna, Prostovoljnim gasilskim društvom Postojna in Svetom za preventivo Občine Postojna. Pripravljena brezplačna enodnevna usposabljanja in treninge varne vožnje.

Namen akcije je obveščanje in osveščanje voznikov enoslednih vozil o varni udeležbi v cestnem prometu skozi teoretični uvod in različne vaje na poligonu. Z akcijo ne želimo zgolj opozarjati na pasti vožnje motornega kolesa, ki prežijo na motoriste v cestnem prometu, ampak opozoriti tudi ostale udeležence na večjo pozornost ob pričetku motoristične sezone ter hkrati tudi predstaviti lepote vožnje oziroma varno uživanje v vožnji.

Prijave: https://www.dars.si/Dokumenti/O_nas/O_druzbi/Druzbena_odgovornost_655.aspx

Pomoč NMP

Galerija

Ta galerija vsebuje 2 sliki.

Danes in včeraj smo nudili pomoč ekipi NMP ZD Postojna. V sredo, 29. marca smo v večernih urah odhiteli z AED v naselje Štivan pri Matenji vasi, kjer smo do prihoda reševalcev oživljali nenadno obolelo osebo. Danes v četrtek, 30. … Beri naprej

Požar avtomobila

V petek, 24. marca smo bili nekaj minut po 19. uri obveščeni o požaru avtomobila med naseljema Zagon in Hrašče. Z gasilci PGD Studenec smo goreče vozilo in okoliško podrast pogasili.

17342485_1252992958141846_4887855966384804506_n

Slika: PGD Studenec

Nesreča pri “Smrekcah”

V sredo, 22. marca je okoli 15. ure prišlo do prometne nesreče na regionalni cesti med Postojno in Razdrtim. Med naseljema Hrašče in križiščem za Mali Otok, je voznik z osebnim vozilom trčil v obcestno drevo. Gasilci smo na kraju izvedli prometno in protipožarno zavarovanje, s tehničnim posegom rešili poškodovanega iz objema pločevine, nudili pomoč ekipi NMP pri oskrbi, iznosu in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila, odklopili akumulator na vozilu in očistili vozišče zaradi izteklih tekočin. Pomoč smo nudili tudi pri prenosu osebe iz reševalnega vozila v helikopter Policije (HENMP) na letališču Rakitnik.

 

DSC_0195 IMG_3917

Ogled hotela Jama

V sredo, 22. marca smo si s tehničnim osebjem in zaposlenimi v Parku Postojnska jama, ogledali prenovljeni hotel Jama. V turističnem objektu, natančneje v levem kompleksu celotnega hotela, lahko v približno 80 sobah, trenutno prespi preko 200 gostov. V večini prostorov smo si ogledali varnostne elemente, dostope, prehode, izhode v sili, plinohram, omarice z varovalkami, kurilne naprave, kuhinjo, servisne prostore … Sisteme obveščanja in javljanja o požaru, lopute za odvod dima, protipožarna vrata, naprave in opremo za gašenje, … Ob tej priložnosti se zahvaljujemo za strokovni ogled z pogostitvijo v upanju, da ne bi nikoli posredovali, ampak bi izvedli vajo na letni ravni.

IMG_20170322_110119

GALERIJA SLIK

Preventivni dan

Galerija

Ta galerija vsebuje 10 slik.

V torek, 21. marca smo postojnski gasilci organizirali t.i. preventivni dan. V sejni dvorani gasilskega doma je predsednik društva Boštjan Triler, vse zbrane lepo pozdravil in se jim zahvalil za odziv. V uvodu je predstavil skoraj 20 letno zgodovino o … Beri naprej