Požarna varnost

NEKAJ KRATKIH NAPOTKOV ZA BOLJŠO POŽARNO VARNOST

Ljudje smo pač takšni , da se nas večina zave nevarnosti šele takrat , ko nas doleti nesreča . Gasilci smo organizirani tako, da pomagamo vsakomur , ki ga je doletele nesreča, požar ali kakšen drugi pojav pri katerem je ogroženo njegovo življenje ter imetje. Poleg te operativne vloge, pa poskušamo delovat tudi preventivno. Gasilci bi bili najbolj zadovoljni, če bi lahko vsem državljanom na praktičen način prikazali nevarnosti, ki nam pretijo doma in v bližnji okolici, ter najprimernejši način gašenja začetnih požarov. Vendar pa je to v današnjem času praktično neizvedljivo. Obveznosti doma in v službi, ter pehanje za boljšim življenjskim standardom, nam puščajo premalo prostega časa.

Zato želimo tudi s kratkimi napotki seznanjati krajane z osnovami požarne varnosti. Vzemite si čas in jih preberite, zatem pa se ozrite okrog sebe in spoznali boste, da je na področju požarne varnosti potrebno še marsikaj storiti. Če pa potrebujete nasvet nas pokličite , radi se bomo odzvali. KAJ STORITI, ČE..

ZAGORI OLJE ALI MAST V POSOSDI NA ŠTEDILNIKU? -ZAGORI POD POKROVOM MOTORJA ALI V VOZILU? -ZAGORIJO SAJE V DIMNIKU? -ZAGORI OBLEKA NA ČLOVEKU? -ZAGORI TELEVIZOR, PRALNI STROJ, GOSPODINJSKI APARAT ITD… ? -ZAGORI V STANOVANJU TAKO MOČNO, DA SAMI NE MOREMO POGASITI ? -ZAZNAMO UHAJANJE PLINA V STANOVANJU? -KAKO PRAVILNO PRIJAVIMO POŽAR – NESREČO?

 
ZAGORI OLJE ALI MAST V POSODI NA ŠTEDILNIKU?
KAJ STORIMOˇ Izklopimo štedilnik oziroma grelno površino. ˇ Gorečo posodo pokrijemo z pokrovko ali mokro krpo. ˇ Še bolje- gasimo z gasilnim aparatom.POZOR: Ne gasimo z vodo! Ne prenašajmo goreče posode! Če nam gašenje ne uspe, takoj pokličimo gasilce na tel. 112
ZAGORIJO SAJE V DIMNIKU ?
KAJ STORIMOˇ Pokličite gasilce na tel . 112 ˇ Odstranite vse gorljive predmete iz bližine dimnika ˇ Preglejte vse prostore skozi katere poteka dimnik,morda kje uhaja strupen plin in dim. ˇ O požaru obvestite vse stanovalce. ˇ Omogočite gasilski enoti dostop do vseh prostorov , da bodo lahko nadzirali dimniški požar do konca izgorevanja saj.POZOR: Ne vlivajte vode v dimnik! Ne odpirajte dimniških vratic! Po požaru naj dimnikar pregleda dimnik!
ZAGORI TELEVIZOR, PRALNI STROJ, GOSPODINJSKI APARAT ITD. ?
KAJ STORIMOˇ Odklopimo napravo iz električnega omrežja. ˇ Gasimo z gasilnim aparatom (CO2 ali gasilni prašek ABC). ˇ Če nam ne uspe ali nimamo s čim gasiti, pokličimo gasilce na tel. 112POZOR: Če smo gorečo napravo popolnoma odklopili iz omrežja (glavno stikalo,varovalka) lahko gasimo tudi z vodo, če ni druge možnosti , saj s tem preprečimo razširitev požara po stanovanju!
ZAZNAMO UHAJANJE PLINA V STANOVANJU?
KAJ STORIMOˇ Takoj odpremo okna in vrata ter napravimo prepih. ˇ Poskušajmo ugotoviti od kod uhaja plin in ga zaprimo. ˇ Električni tok odklopimo le v primeru, če je stikalo izven prostore kjer uhaja plin. ˇ Pokličemo plinarno ali še bolje Regijski center za obveščanje tel. 112POZOR: Ne uporabljajmo odprtega ognja! Ne prižigajmo luči ali električnih naprav!
ZAGORI POD POKROVOM MOTORJA ALI V VOZILU?
KAJ STORIMOˇ Ustavimo vozilo ob robu vozišča. ˇ Ugasnemo motor. ˇ Potniki naj takoj zapustijo vozilo. ˇ Pokrov motorja odprimo le, če imamo pripravljeno gasilno sredstvo. (svetujemo najmanj dvokilogramski gasilni aparat z gasilnim praškom) ˇ Gasimo tako, da nekoliko odpremo pokrov motorja in usmerimo curek gasilnega sredstva na motor. ˇ Nato pokrov zapremo in nekoliko počakamo. ˇ Postopek ponovimo , če nam prvič ni uspelo. ˇ Če smo neuspešni ali se požar hitro širi, pokličimo nemudoma gasilce na tel. 112POZOR: Strah pred eksplozijo vozila je popolnoma odveč (to vidimo le v zrežiranih filmih). Če nimate s čim gasiti , ne odpirajte pokrova ali vrat vozila. Vsak smrad po dimu v vozilu je znak , da je nekaj narobe, takoj preverite kaj!
ZAGORI OBLEKA NA ČLOVEKU?
KAJ STORIMOˇ Takoj pričnemo gasiti z prekrivanjem gorečih delov obleke (dušenje požara). ˇ Uporabimo lahko: odejo, kos oblačila, prt in podobno. ˇ Najprej zaščitimo in gasimo pri glavi goreče osebe. ˇ Sami se lahko pogasimo z valjanjem po tleh, snegu in podobno.POZOR: V skrajnem primeru lahko gasimo tudi z vodo!
ZAGORI V STANOVANJU TAKO MOČNO, DA SAMI NE MOREMO POGASITI ?
KAJ STORIMOˇ Vsi stanovalci naj se umaknejo na prosto. ˇ Za seboj zaprimo okna in vrata. ˇ Umaknimo posode z plinom ali gorivom. ˇ Pokličimo gasilce na tel. 112. ˇ Omogočimo dostop gasilski enoti in ji posredujmo informacije o požaru.POZOR: Ne tavajmo po dimu samo zaradi reševanja materialnih dobrin!
KAKO PRAVILNO PRIJAVIMO POŽAR- NESREČO
Če potrebujemo pomoč gasilcev ob požaru ali kakšni drugi nesreči pokličimo Regijski center za obveščanje na tel 112. Dežurni operativec nas bo vprašal od kod kličemo.  Ob prijavi govorimo čimbolj mirno in razločno. Povejmo KAJ se je zgodilo in KJE. Predstavimo se in hitro odgovarjamo na morebitna dodatna prašanja dispečerja.POZOR: Vedimo , da je uspešnost gasilske intervencije v veliki meri odvisna od vaše pravočasne in pravilne prijave! Poskrbite, da bodo gasilci našli pot do vaše hiše in jih usmerjajte. Sodelujte z vodjo intervencije, saj vi najbolje poznate prostore in okolico!