Društvo danes

PGD Postojna je največje gasilsko društvo v Gasilski zvezi Postojna in tudi eno najstarejših v tem delu Slovenije, saj njegova ustanovitev sega v daljne leto 1880, po nekaterih podatkih celo leto ali dve prej. Pobudo za ustanovitev gasilskega društva Postojna je dal, kot je zapisano v zapisih, takratni župan mesta Postojne Miroslav Vičič. Prav zato ga tudi štejemo za ustanovitelja takratnega gasilnega društva Postojna.

Iz kronike gasilskega društva Postojna je razvidno, da se je društvo lepo razvijalo in delovalo, ne samo v okviru svoje občine, ampak je njegovo delovanje segalo tudi na področje delovanja drugih gasilskih društev v regiji, ki so se takrat tudi na pobudo Postojnskih gasilcev ustanavljala. Društveno delovanje je bilo tako kot drugod na Primorskem med italijansko okupacijo onemogočeno, vendar so se nekateri člani pridružili poklicnim gasilcem, kateri so bili vključeni v takratni sistem gasilstva v Italiji. Takoj po vojni pa so nekateri zanesenjaki obudili delovanje gasilskega društva, ki se je v naslednjih letih tako kadrovsko kot materialno zelo okrepilo.

Društvo je pomagalo pri mnogih požarih ter nasploh delovalo zelo vzpodbudno v narodnem kot tudi kulturnem okviru in si že takrat pridobilo velik ugled, ki ga je ohranilo vse do danes.

Pomembna prelomnica v delovanju društva je bila gradnja oz. novi prizidek gasilskemu domu leta 1982.

Danes PGD Postojna opravlja svoje naloge kot gasilska obvezna lokalna javna služba. Ima status osrednjega gasilskega društva in je z vladno uredbo zadolženo za izvajanje nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah v cestnem prometu in ob nesrečah na vodi. Območje, na katerem kot osrednja enota izvaja zaščito, reševanje in pomoč ob najrazličnejših nesrečah, sodi med najbolj ogrožene v Sloveniji.

Društvo je glede na potrebe in naloge, ki jih ves čas zelo uspešno opravlja, zadovoljivo opremljeno. V zadnjih letih je bilo nabavljenih nekaj večjih vozil, med drugim je bila v letu 2017 nabavljena nujno potrebna avtolestev, namenjena reševanju in gašenju iz višin. Vendar je tako danes kot pred skoraj 140 leti glavna težava pridobivanje finančnih sredstev predvsem v naši lokalni skupnosti, država pa tega ne zmore zakonsko urediti.

Ena največjih težav s katero smo se srečevali zadnjih 20 let je bila prostorska stiska. Gasilski dom je nekaj časa zadoščal potrebam, vendar pa je kmalu, predvsem zaradi nabave novih in predvsem večjih vozil, postal premajhen, tako da je nekaj vozil in opreme garažiranih v drugih prostorih izven gasilskega doma. Prelominca se je zgodila v letu 2018, ko smo se preselili v nove prostore Gasilsko reševalnega centra.

Aktivnosti članov PGD Postojna, predvsem operativnih, so v glavnem sodelovanje na intervencijah, v zadnjem obdobju povprečno okoli 200 na leto., skrb za izobraževanje in redno izpopolnjevanje, udeležba in organiziranje gasilskih tekmovanj ter izobraževanj ter sodelovanje na vseh večjih prireditvah v Postojni in okolici.

V zadnjem obdobju so se na našem območju delovanja, zgodile dve množični nesreči v cestnem prometu (2014, 2016), s preko 50 udeleženimi vozili in večjim številom udeleženih oseb. Opažamo tudi, da so v zadnjem obdobju v porastu naravne nesreče, vključno z letom 2014. Ko je večji del Slovenije prizadel žledolom in so posledično zaradi odjuge nastale poplave.

V letu 2018 smo po 598 dneh gradnje GRC, preselili v nove prostore gasilskega doma. Omogočajo nam kvalitetno delo, izvajanje vsakdanjih del, opravljanje javne gasilske službe s funkcionalnimi usposabljanji v prostorih in okolici.