PREGLEDI IN PREIZKUSI HIDRANTNEGA OMREŽJA

-pregledi hidrantov in hidrantnih omaric-letni

-preizkus hidrantov in tlačnih cevi

-izdaja potrdil in strokovnih mnenj za hidrantna omrežja