Nadzorni odbor

  • Predsednik: Štefan MAJCEN
  • Članica: Alenka KOVAČ
  • Član: Danilo URH