EU projekt DIRECT

Galerija

Ta galerija vsebuje 16 slik.

V torek in sredo, 17. in 18. oktobra smo sodelovali pri usposabljanju gašenja gozdnih požarov v okviru EU projekta DIRECT. Posvečen je sodelovanju gasilskih enot iz 3 držav (Češka, Črna gora, Gasilsko reševalna služba Kranj). Teoretični del smo gasilci PGD Postojna … Beri naprej

Požar v kurilnici

Galerija

Ta galerija vsebuje 2 sliki.

V sredo, 11. oktobra je nekaj minut pred 22.30 uro zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše v naselju Zalog. Na kraju smo požar pogasili, razsvetljevali mesto dogodka, prezračili in pregledali zadimljene prostore ter iznesli ožgane predmete.

Najdba NS pri Strmici

V torek, 10. oktobra smo bili 14.45 uri s strani ReCO Postojna, obveščeni o najdbi nevarnih snovi na območju zapuščenih vojaških objektov nad naseljem Strmica. Na kraju smo izvedli ukrepe ob tovrstnih intervencijah, prepoznali več različnih nevarnih snovi, in jih po navodili URSZR pobrali v ustrezne posode ter uskladiščili do odvoza.
 
 

Mesec požarne varnosti

Galerija

Ta galerija vsebuje 1 sliko.

V Oktobru – mesecu požarne varnosti, so letos aktualne intervencijske poti in površine za gasilce, med katere spadajo dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, delovne površine za gasilska vozila in postavitvene površine za gasilska vozila. Na tematiko … Beri naprej

Razpis za prosto delavno mesto

Na podlagi Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji del in nalog, ki se opravljajo pri Prostovoljnem gasilskem društvu Postojna, Upravni odbor PGD Postojna v skladu s sklepom UO PGD Postojna z dne 28.9.2017 in Zakona o gasilstvu (Ul RS 113/05) objavlja

RAZPIS ZA DELAVCA ZA DELOVNO MESTO

 »GASILEC« (1 delovno mesto) 

Poleg splošnih z zakonom določenih pogojev, se od kandidata zahteva: 

  • srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo
  • državljanstvo Republike Slovenije, znanje slovenskega jezika
  • polnoletnost
  • da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje
  • psihofizična sposobnost za opravljanje delovnega mesta

Kandidat mora pred nastopom dela uspešno opraviti zdravstveni pregled.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Po sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas mora kandidat za poklicnega gasilca v 18 mesecih uspešno zaključiti izobraževanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in opraviti predpisan strokovni izpit glede na razpis šolanja v Izobraževalnem centru, prav tako pa tudi vsa ostala strokovna usposabljanja potrebna za opravljanje del in nalog.

Kandidatu za poklicnega gasilca, ki v navedenem roku ni uspešno končal gasilske šole ali tudi po ponovnem preverjanju ni opravil predpisanega strokovnega izpita, se izredno odpove pogodba o zaposlitvi.

Prednost pri izbiri imajo operativni prostovoljni gasilci PGD Postojna z bivališčem v občini Postojna, z vozniškim izpitom »C« in poklicni gasilci z opravljenim strokovnim izpitom.

Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj, ter dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo najkasneje do 13.10.2017 na naslov: 

PGD Postojna

Ulica 1. maja 7

6230 Postojna

Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Kandidate bomo o izbiri obvestili najkasneje v 10 dneh po izbiri.

Datum razpisa: 29.9.2017 

 

Predsednik PGD Postojna

      Boštjan TRILER

Nesreča pred Ravbarkomando

V ponedeljek, 28. avgusta je okoli 2. ure prišlo na avtocestnem odseku med Postojno in Uncem, do prometne nesreče s požarom. Gasilci smo na kraju izvedli zavarovanje nesreče, razsvetljavo, odklopili akumulator na udeleženem vozilu in nudili pomoč ekipi NMP ZD Postojna.

 

POHOD NA SLAVNIK

V nedeljo 27.8.2017 se je gasilski postojnski podmladek udeležil pohoda, ki ga je organizirala gasilska zveza Postojna. Odpravili smo se na Slavnik, ki leži na 1028 metrih nadmorske višine.

Kljub vročini in soncu smo na vrh prišli polni energije in pripravljeni na štafetne igre. Na vrhu smo pojedli sendvič in se posladkali, nato pa se počasi vrnili nazaj na izhodiščno mesto v Podgorje. Zadovoljni otroci in tako tudi mentorji že komaj čakamo naslednji skupni izlet in nove dogodivščine.

Zapisala: Laura Drole

Iztekanje plina

V soboto, 19. avgusta smo bili nekaj minut pred 7.30 uro obveščeni o puščanju neznane snovi iz avtocisterne na Tržaški cesti v Postojni. Na kraju smo izvedli zavarovanje okolice bencinskega servisa in ugotovili, da izteka globoko ohlajeni tekoči kisik iz varnostnega ventila.

POROČILO O INTERVENCIJAH PGD POSTOJNA V PRVI POLOVICI LETA 2017

Gasilci PGD Postojna so v prvih šestih mesecih leta 2017 posredovali skupaj na 106 intervencijah oziroma opravili povprečno 0,6 intervencije na dan. Ob požarih so posredovali  46 krat, kar predstavlja 43 % glede na skupno število intervencij. Število intervencij po posameznih kategorijah je prikazano v tabeli spodaj. Ne beležimo poškodb gasilcev in večjih poškodb tehničnih sredstev. Po statističnih podatkih MORS in PGD Postojna je statistika intervencij:

VRSTA INTERVENCIJ ŠTEVILO
Požari objektov 5
Požari v naravi 25
Dimniški požari 9
Požari stanovanj 1
Požari poslovnih prostorov 3
Požari na prometnih sredstvih 3
Reševanje ob prometnih nesrečah 20
Reševanje ob onesnaženjih z kemikalijami, plini 14
Pomoč reševalcem NMP in iskanje oseb 14
Tehnična pomoč občanom 2
Odpiranje vrat in stanovanj, vozil 8
Posredovanje ob neurjih, na vodah 2
                                    SKUPAJ INTERVENCIJ 106

Gasilci so občanom pomagali na zelo različne načine. Na več intervencijah so gasilci sodelovali z gasilci iz sosednjih občin in gasilci iz drugih operativnih enot iz občine. Seveda je bilo izvršenih poleg operativnih aktivnosti tudi veliko preventivnih dejavnosti, vaj in usposabljanj. Večjih naravnih nesreč ne beležimo. Ni bilo niti suše, ki bi povzročila večje probleme v naravnem okolju. Glede na prejšnja leta izrazito izstopajo nesreče z kemikalijami in puščanja plinov. Povečuje se tudi pomoč ljudem ob boleznih ali poškodbah ob sodelovanju z ekipo NMP Postojna. Število intervencij je nad dolgoletnim povprečjem.

Poveljnik PGD Postojna

Mitja Šantelj