2. izobraževalni modul Obvladovanja množičnih nesreč

V petek in soboto, 2. in 3. junija, se je v organizaciji PGD Postojna in ZD Postojna, ob pomoči Občine Postojna, sekcije MRMI, DCZ, Ministrstva za zdravje, Policije, Slovenske vojske, Dars-a, statistov, markirantov, podjetja Matima, Natlačen transport, Avtorossi in ostalih. Uspešno izpeljalo dve praktični vaji, s poudarkom na sodelovanju vseh javnih služb na terenu. Dan prej so se udeleženci seznanili tudi s postopki triaže, komunikacije, sodelovanja z mediji, zaustavljanja krvavitev, osnovno uporabo orodja, opreme in delom policije ob AMOUK situacijah, ter se ob predpripravi seznanili s potekom terenske vaje.

GALERIJA SLIK: Foto Janez MANDELJC