Tečaj za člane višjih poveljstev

V sredo, 21. junija je potekala v Majšperku, slavnostna podelitev listin o napredovanjih v čine za leto 2023. Na prireditvi so organizatorji združili podelitev novih gasilskih častnikov iz treh regij, višjih gasilskih častnikov (33) in visokih častnikov (5).

Tečaj za člane višjih poveljstev, je potekal od februarja do aprila v ICZR Sežana in na Ig-u. Obsegal je 79 pedagoških ur iz teoretičnih predavanj in praktičnih vaj, na 12 različnih področjih: Organizacija gasilstva in pravne osnove, Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Razvrščanje, Izobraževanje, Osebnost gasilca, Varstvo in zdravje gasilcev, Požarna preventiva, Gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo, Informatika, Vozila in oprema, Tehnično reševanje in Gasilska taktika.

Preden so tečajniki pristopili k tečaju, so morali opraviti s sprejemnim testiranjem v mesecu januarju na nivoju Gasilske zveze Slovenije.

Na tečaju so se kandidati seznanili z nalogami poveljstev (gasilska občinska poveljstva, poveljstva gasilskih zvez,…) Na praktičnih vajah je bil poudarek vodenja velikih intervencij, na vseh nivojih (strateški, taktični, operativni), obvladovati, povezovati in uporabljati sistem IPS (intervencijsko poveljniški sistem), ter organizirati štab za vodenje velikih intervencij vseh vrst, z razdelitvijo nalog. Za uspešen zaključek tečaja, so morali tečajniki opraviti pisne in ustne izpite iz zgoraj navedenih predmetov, narediti seminarsko nalogo s presekom stanja na nivoju izobraževanja v matični gasilski zvezi. In izdelati taktično nalogo za posredovanje gasilskih formacij v velikosti bataljona ali brigade na večjem dogodku kot so npr. požari v industriji, večji stanovanjsko poslovni ali kompleksni objekti.

Z opravljenim tečajem za člane višjih poveljstev, in pridobljenim činom višji gasilski častnik je letos uspešno opravil Andrej Tratnik.