Sektorska vaja v “Majlontu”

Citiraj

V soboto, 19. novembra je v pozno popoldanskih urah, potekala v starem mestnem jedru Postojne sektorska vaja. Skupaj z gasilci in gasilkami iz PGD Studeno in Planina, smo ob predpostavki razvitega požara na objektu. Izvedli naslednje standardne operativne postopke. Vodja enot, je vodjem enot odredil napeljavo cevovodov, gašenje in preiskovanje prostorov z vzporednim reševanjem pogrešanih oseb ter prezračevanje samega objekta in prostorov. Sledila je krajša analiza opravljenega dela z urejanjem in pospravljanje opreme ter zasluženo večerjo vseh udeležencev.

4. SEMINAR TEHNIČNEGA REŠEVANJA

Citiraj

V petek 11. in v soboto 12. novembra, smo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Postojna in Občino Postojna, organizirali že 4. seminar tehničnega reševanja. S poudarkom na oskrbi in iznosu poškodovanih v različnih situacijah. V petek so bili udeleženci zaposleni iz vrst NMP. V soboto so na tečaju sodelovali tako prostovoljni, kot poklicni gasilci. Skupaj preko 120 udeležencev iz vseh koncev Slovenije. V dopoldanskem času smo izvedli najprej tri krajša predavanja. Z varstvom pri delu, predstavilo se je mehanizme poškodb in seznanilo z opremo ter postopki pri tehničnem reševanju.

Na devetih delovnih točkah, v neposredni bližini GRC in v prostorih, so se preigravali sledeči scenariji: 

  1. In-line izvlek poškodovanca iz vozila na kolesih
  2. Izvlek poškodovanca iz nestabilnega avtomobila na “nosu”
  3. Izvlek poškodovanca iz avtomobila na strehi
  4. Izvlek večih poškodovanih iz avtomobila na boku
  5. Izvlek poškodovanca iz tovornega vozila
  6. Reanimacija in transport nenadno obolelega iz avtobusa
  7. Izvlek poškodovanca iz jaška
  8. Za gasilce reševanje motorista, za ekipe NMP oskrba in transport poškodovanega z avtolestvijo iz višjih nadstropij ter reševanje obešene osebe.
  9. Posredovanje ob gašenju vozila, tehnični poseg in oskrba poškodovane osebe

Po končanem delu na točkah, je sledil zaključek s krajšo analizo opravljenega dela, neuradno večerjo in prijetnim druženjem z vsemi udeleženci.

V imenu organizatorjev, se zahvaljujemo vsem slušateljem za sodelovanje in še enkrat izrekamo pohvale za prikazano znanje. Ravno tako vsem ostalim, ki so nam kakršen koli način pomagali pri izpeljavi seminarja.

GALERIJA SLIK

Vaja v Orehku

Citiraj

V četrtek, 28. oktobra smo v večernih urah skupaj s turškim podjetjem Yapi Merkezi, ki gradi tunele na trasi 2. tira, še nadgradili obstoječe sodelovanje. Po nedavnem usposabljanju iz varstva pred požarom, gašenjem začetnih požarov, ob uporabi gasilnikov in hidrantnega omrežja. Smo izvedli “sektorsko” vajo na območju njihovega namestitvenega kampa v pri naselju Orehek. S predpostavko, da je prišlo zaradi napada aktivistov, na večih objektih do požarov. Pred prihodom gasilskih enot na kraj, so se prisotni, že evakuirali na evakuacijsko točko in pričakali vodjo intervencije z osnovnimi podatki. Gasilci in gasilke iz PGD Slavina, Studenec, Hruševje in Postojna so posredovali ob požarih in iz zadimljenih prostorov rešili deset ujetih ali poškodovanih oseb. Ob koncu vaje je bila opravljena krajša analiza z urejanjem in pospravljanjem opreme, ter druženju ob pečenih kostanjih.

Vaja Fragmat GZ Cerknica

Citiraj

V soboto, 22. oktobra je zagorelo v skladišču granulata za stiropor, kjer je kot sestavina (topilo) prisoten tudi pentan. Skladišče se nahaja na skrajni južni strani objekta. Od tam se je ogenj razširil na skladišce blokov stiroporja in pri tem je ogrožal cisterno z paro ter kotlovnico objekta. V skladišcu so bile ujete tri nezavestne osebe, katere se je rešilo iz objekta. Ena oseba je bila v upravnem delu (na severni strani objekta) nepoškodovana. Na vaji je sodelovalo skupaj dvajset PGD iz GZ Cerknica, Postojna, Vrhnika in Loška dolina, s 30 vozili in 138 gasilci. Dva pripadnika CZ, trije zdravstveni delavci iz NMP Cerknica ter pilot drona. GE Kovinoplastika Lož, izvajala je monitoring nad izhajanjem pentana in ostalih nevarnih snovi ter omejevala iztekanja v jaške. Preostali gasilci so na lokaciji izvajali aktivno gašenje z notranjimi in zunanjimi napadi, ter izvajali gašenje iz višine z avtolestvijo PGD Postojna in PGD Vrhnika. Po končanih aktivnostih je sledil postroj sodelujočih enot in ogled proizvodnih prostorov.

Foto: Tilen Šubic

GALERIJA SLIK

VAJA V CENTRU ZA METALIZACIJO

Citiraj

V sredo, 28. septembra smo v sodelovanju s podjetjem KOLEKTOR ATP. V popoldanskih urah izvedli vajo evakuacije in reševalno vajo v primeru razlitja nevarnih kemikalij in zastrupitve. Na oddelku, kjer poteka galvanizacija je prišlo do delovne nesreče in posledično sproščanja strupenih plinov. Ob prihodu na kraj je bilo ugotovljeno, da so se zaposleni že evakuirali iz prostorov in bližnjih oddelkov. Pridobljene so bile osnovne informacije glede izrednega dogodka in pričakovanih kemikalij. Skladno z postopki ob nesrečah z nevarnimi snovmi PIRS, smo naredili hitro reševanje zaposlenega in ogled situacije v proizvodnem prostor, opravili detekcijo ter preprečili iztekanje snovi v lovilne bazene. Izven prostorov smo postavili tudi dekontaminacijsko linijo, kjer smo ustrezno očistili uporabljeno opremo in udeležene gasilce pri posredovanju. Opravljena je bila tudi krajša analiza z vodstvom podjetja in gasilci ter gasilkami, ki so sodelovali na vaji. Na koncu smo si ogledali proizvodne in skladiščne prostore z razlago in pojasnili strokovnjakinje iz področja metalizacije z uporabo nevarnih snovi.

Drago Kuhar novi Gasilski častnik

Citiraj

PGD Postojna je od sobote, 10. septembra 2022 bogatejša za novega gasilske častnika, ki je uspešno zaključil usposabljanje v organizaciji Obalno-kraške regije.
Teoretični in praktični del tečaja je potekal v prostorih ICZR v Sežani, ZGRS Sežana in GB Koper. Skladno s temeljnim programom usposabljanja prostovoljnih gasilcev, je tečaj obsegal skupaj 98 ur. 63 teoretičnih in 35 praktičnih ur. Sledilo je ustno preverjanje znanja v prostorih ICZRS Sežana pri vseh predmetih in zagovor taktične naloge. V soboto, 10. septembra 2022 je sledil še izpit iz praktičnega dela v ICZR na Igu, ki je obsegal dobrih 8h pod budnim očesom inštruktorjev GZS.

Vaja evakuacije

Citiraj

V četrtek, 8. septembra smo v dopoldanskih urah sodelovali na vaji evakuacije, na Zavarovalnici Triglav PE Postojna. Izpeljali smo tudi usposabljanje za gašenje začetnih požarov z uporabo gasilnikov in notranjega hidrantnega omrežja. Opravljena je bila tudi krajša analiza z zaposlenimi in odgovornimi osebami z ugotovitvami ter zaključki. Zgledno sodelovanje z Zavarovalnico Triglav traja že, kar nekaj časa. Zato upajmo, da bo tudi v prihodnje ostalo tako.
Reševanje iz avtobusa

Slika

V soboto, 11. junija smo se skupaj z gasilci iz PGD Iliriska Bistrica, udeležili vaj tehničnega reševanja iz dvonadstropnega avtobusa. Seznanili smo se s posebnostmi, kot so mesta za dvigovanje, stabilizacijo, pogoni, akumulatorji, mesta za izdelavo odprtin, odstranjevanja sedežev, transportom poškodovanih iz vozila in rokovanja z različnimi orodji ter alternativnimi napravami pri razrezu pločevine.

MODUL »Obvladovanje množičnih nesreč«

Prostovoljno gasilsko društvo Postojna in Nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna. V sodelovanju s Sekcijo UZVN/MRMI Slovenskega zdravniškega društva. Organizirata izobraževalni modul »Obvladovanje množičnih nesreč«. Namenjen je gasilcem, zaposlenim v nujni medicinski pomoči, policiji in vsem interventnim službam, ki na terenu ob takih dogodkih sodelujejo.

Uvodni dan je namenjen teoretični pripravi, predavanjem in delavnicam.

Drugi dan se izvedeta dve terenski vaji z analizo.

SCENARIJ VAJ:
Simulacija množične prometne nesreče. Obe vaji se bosta izvedli na poligonu z več kot 30 udeleženimi osebnimi in tovornimi vozili in z več kot 50 statisti.

POUDAREK IZOBRAŽEVANJA:

1. VARNOST: varna izvedba praktičnega dela izobraževanja in aktivna skrb za varnost pri delu na
terenu.
2. KOMUNIKACIJA: dobra in učinkovita komunikacija, tako horizontalna, kot vertikalna, znotraj javnih služb in med posameznimi službami.

3. VODENJE: učinkovito vodenje intervencije in ustrezno vodenje znotraj sektorjev.

4. SODELOVANJE: dobro sodelovanje znotraj poklicnih skupin in dobro sodelovanje med vsemi javnimi službami na terenu.

5. TEHNIČNO REŠEVANJE: poškodovancev s hidravličnim orodjem.

DELO INŠTRUKTORJEV:
Vsako delovišče in sektor nadzorujeta tako gasilski kot NMP inštruktor. Delo inštruktorja je sledenje in nadzor dela tečajnikov ter pravočasno usmerjanje v primeru težav. Ob zaključku dela na delovišču vodi debrifing s tečajniki.

KOTIZACIJA: 200€ + ddv / osebo
PRIJAVE sprejemamo na e-naslov: tehnicno.resevanje.gasilci@gmail.com do torka 26. aprila 2022.
Posamezno navedite imena in priimke ter kontaktni mail udeležencev.
Po oddani prijavi bodo tečajniki dobili dodatna navodila.
KONTAKT ORGANIZATORJA: 041 562 096 Mitja ali tehnicno.resevanje.gasilci@gmail.com

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Upoštevali bomo vrstni red prijav.

Organizacijski odbor PGD Postojna

Vabilo tehnično reševanje – Obvladovanje množičnih nesreč 13-14.5.2022