VAJA V CENTRU ZA METALIZACIJO

V sredo, 28. septembra smo v sodelovanju s podjetjem KOLEKTOR ATP. V popoldanskih urah izvedli vajo evakuacije in reševalno vajo v primeru razlitja nevarnih kemikalij in zastrupitve. Na oddelku, kjer poteka galvanizacija je prišlo do delovne nesreče in posledično sproščanja strupenih plinov. Ob prihodu na kraj je bilo ugotovljeno, da so se zaposleni že evakuirali iz prostorov in bližnjih oddelkov. Pridobljene so bile osnovne informacije glede izrednega dogodka in pričakovanih kemikalij. Skladno z postopki ob nesrečah z nevarnimi snovmi PIRS, smo naredili hitro reševanje zaposlenega in ogled situacije v proizvodnem prostor, opravili detekcijo ter preprečili iztekanje snovi v lovilne bazene. Izven prostorov smo postavili tudi dekontaminacijsko linijo, kjer smo ustrezno očistili uporabljeno opremo in udeležene gasilce pri posredovanju. Opravljena je bila tudi krajša analiza z vodstvom podjetja in gasilci ter gasilkami, ki so sodelovali na vaji. Na koncu smo si ogledali proizvodne in skladiščne prostore z razlago in pojasnili strokovnjakinje iz področja metalizacije z uporabo nevarnih snovi.