20. jubilejni “reli” DRUGIČ

Tekmovanje bo potekalo v soboto, 4junija 2022, s startom prve ekipe predvidoma ob 13. uri pri Taborniški koči na Mačkovcu.

Ekipa je sestavljena iz 4 članov, ki morajo biti opremljeni z gasilskim kombinezonom oz. zaščitno intervencijsko obleko, gasilsko čelado, delovnimi rokavicami in gasilskimi škornji.

Ekipe lahko tekmujejo le z registriranim in tehnično brezhibnim gasilskim terenskim vozilom.

MED TEKMOVANJEM SO LAHKO V VOZILU SAMO ČLANI TEKMOVALNE ENOTE.

Ekipe tekmujejo v kategorijah »člani« in »članice«. V primeru da je ekipa sestavljena iz članov in članic, tekmuje v kategoriji »člani«.

Zainteresirane ekipe naj pošljejo prijavo oz. dodatna vprašanja Andreju Perku na email: gasilskirally2020@gmail.com do vključno 1junija 2022, s kontaktnimi podatki vodje ekipe (Ime in priimek, email, telefon). Prijavnina znaša 50€/ekipo vključuje pa tudi hrano in eno pijačo po tekmovanju.

Vse prijavljene ekipe bodo dobile dodatne informacije. 

Organizacijski odbor PGD Postojna

Kres 2022

Letos smo po dveh letih premora postojnski gasilci in gasilke, ob pomoči mladine in lokalnega podjetja, v zadnjih dneh aprilskih dneh naredili kres. Natančneje na Pečni rebri, ob koči Mladiki smo ob pomoči gradbene mehanizacije pripravili kres iz odsluženih naravnih materialov. Na tradicionalnem kresovanju, smo izvajali tudi protipožarno varovanje, katerega se je udeležilo večje število ljudi.

Drobižki ponovno na obisku

V torek, 19. aprila nas je na lep sončen dan, obiskala skupina Drobižkov iz postojnskega vrtca. Predstavili smo jim gasilska vozila, modre luči in opremo gasilca. Najpogumnejši so si nadeli tudi čelade na glavo. Za konec so otroci slišali še pravo gasilsko sireno. Pomahali so gasilskim vozilom in gasilcem ter navdušeno zapustili območje gasilskega doma.

 

Velika požarna ogroženost za območja naravnega okolja brez snežne odeje je z dnem 31. 3. 2022 preklicana.

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju  z 31. marcem 2022 razglašamo preklic velike požarne
ogroženosti naravnega okolja, razglašene 14. marca 2022, na območju celotne države.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija sta z 31. marcem 2022 prenehala izvajati poostren nadzor.

Po vsej državi je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja

Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem po vsej državi – izjema so območja s snežno odejo – razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Od danes je tako poleg požiganja in odmetavanja gorečih ter drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi izvajanje aktivnosti, ki predstavljajo požarno nevarnost.

Natančneje je v naravnem okolju prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Zaradi suhe zime prihaja po vsej državi do številnih manjših požarov trave, grmičevja in podrasti v gozdu, prihaja tudi do prvih večjih požarov.

Padavin sicer po napovedih vremenoslovcev ni pričakovati vsaj do konca naslednjega tedna, tako da se bo suša ob prehodu v koledarsko pomlad še stopnjevala. Obenem za prihodnji vikend kaže na vnovično ohladitev.

OBVESTILO

Na območju OSVAD Poček smo začeli s kontroliranimi preventivnimi požigi podrasti. Aktivnosti se bodo nadaljevale predvidoma, tudi v prihodnjih dneh. 

 

REŠEVALNE KAPUCE

V sklopu večletnega projekta CROSSFIT SAFER, smo dobili od Občine Postojna, na uporabo 14 namenskih reševalnih kapuc.

Uporablja se jo lahko za evakuacijo v primeru nevarnosti. Ob požaru, je namenjena zaščiti dihal proti dimu ter nevarnim plinom, ki nastanejo pri gorenju. Zasnovana je tako, da zagotavlja zaščito pred strupenimi plini, hlapi in delci, v najmanj 15 minutah ob enkratni uporabi. Lahko jo uporabimo za reševanje drugih in samega sebe v treh preprostih korakih. Vsebnost kisika v zraku mora biti od 17% do 19,5%, zato ne ščiti pred pomanjkanjem kisika. Maksimalni rok uporabe je 8 let od datuma izdelave. Po enkratni zamenjavi filtra se rok uporabe kapuce podaljša še za dodatnih 8 let. Po preteku 16 let, se kapuca zavrže. Nameščene so v vozilih za posredovanje ob požarih.

V petek, 14. januarja je bilo v Kulturnem domu v Pivki, sklepno dejanje ob napredovanju v čin pripravnik, višji gasilec in nižji gasilski častnik. V okviru izobraževanja Gasilske zveze Postojna, je čin pridobilo 81 tečajnikov. Tudi pet iz naše enote. Čestitamo Eriki, Zarji, Niki in Petru ter vsem ostalim, ki so uspešno zaključili tečaje.