REŠEVALNE KAPUCE

V sklopu večletnega projekta CROSSFIT SAFER, smo dobili od Občine Postojna, na uporabo 14 namenskih reševalnih kapuc.

Uporablja se jo lahko za evakuacijo v primeru nevarnosti. Ob požaru, je namenjena zaščiti dihal proti dimu ter nevarnim plinom, ki nastanejo pri gorenju. Zasnovana je tako, da zagotavlja zaščito pred strupenimi plini, hlapi in delci, v najmanj 15 minutah ob enkratni uporabi. Lahko jo uporabimo za reševanje drugih in samega sebe v treh preprostih korakih. Vsebnost kisika v zraku mora biti od 17% do 19,5%, zato ne ščiti pred pomanjkanjem kisika. Maksimalni rok uporabe je 8 let od datuma izdelave. Po enkratni zamenjavi filtra se rok uporabe kapuce podaljša še za dodatnih 8 let. Po preteku 16 let, se kapuca zavrže. Nameščene so v vozilih za posredovanje ob požarih.