Preklic požarne ogroženosti

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju ( UR. list RS, št 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 19. avgustom 2022 preklicuje veliko požarno ogroženost okolja, ki je bila razglašena 20. julija 2022. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta prenehala izvajati poostren nadzor.