Ogled gradnje novega gasilskega doma

V četrtek, 28. decembra smo se letos še zadnjič, člani in članice odpravili na gradbišče gasilskega doma. S poveljnikom Mitjo Šantelj in nadzornikom gradnje V. Dizdarevič, smo si v delno osvetljenih prostorih ogledali okolico in notranjost objekta. V ogrevanih prostorih sta nam razložila potek gradnje v minulih mesecih in kako se bo gradnja nadaljevala v prihodnje.

GALERIJA SLIK

2. mesto postojnskih gasilcev v curlingu

V sredo, 20. decembra se je v organizaciji Studia Proteus in Športne zveze Postojna, v večernih urah, odvijal že 3. turnir v curlingu. Med 19 prijavljenimi ekipami, je ekipa PGD Postojna, v zasedbi: Ljubo Kovšca, Janez Oražem, Matej Šantelj in Kristian. Ob nizkih zimskih temperaturah osvojila visoko 2. mesto. Premagala jih je samo ekipa Intensa Sanpaolo. Tretja je bila četvorka A1.

Slika: Valter Leban

VIDEO

Prispevek 1 

Prispevek 2

Del dohodnine za PGD Postojna

dohodnina

Vlada je na seji 22.2.2007 v skladu z zakonom o dohodnini, ki je začel veljati 1. januarja 2007, sprejela uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije. Do konca tekočega leta lahko tisti, in ki tega mogoče do sedaj še niso storili, pa to želijo – del dohodnine namenijo gasilskemu društvu Postojna. V primeru, da v obrazcu dohodninske napovedi ne določimo nobene organizacije, bodo sredstva ostala v državnem proračunu. Ta donacija za občane ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki smo jo obvezani plačati, vendar pa lahko del te namenimo organizacijam po lastni izbiri. Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. Kot člana društva te prosimo, da kakšen delček dohodnine nameniš tudi našemu društvu, v kolikor pa želi nameniti del dohodnine tudi kdo od tvojih družinskih članov ali prijateljev, bo donacija dohodnine dobrodošla in koristno porabljena. Da bi ti olajšali odločitev prilagamo obrazec.

OBRAZEC

Izpolniti moraš še svoje podatke  (na vrhu levo) in se podpisati, ter vpisati odstotek % namenjene dohodnine. Obrazec lahko skupaj s kandidacijsko listo vrneš v tajništvo PGD Postojna Ulica 1. Maja 7, 6230 Postojna ali pa ga pošlješ na naslov: Davčni urad Postojna, Tržaška cesta 1, Postojna

Za donacijo se ti vnaprej zahvaljujemo!

PGD Postojna

Preventivni dnevi

Galerija

Ta galerija vsebuje 12 slik.

PGD Postojna tudi po oktobru intenzivno deluje na preventivnem področju. V 46. tednu smo gostili otroke iz vrtca v Logatcu in bili smo na obisku pri starejših občanih v domu starejših v Postojni. Malčki iz vrtca so radi sodelovali pri nalogi na improviziranem poligonu … Beri naprej

Aktualno na gradbišču GRC

Galerija

Ta galerija vsebuje 1 sliko.

Izvajajo se naslednja dela: – priprava za asfaltiranje za novo obvozno cesto, asfaltiranje predvideno dne  – izdelava podpornih zidov na zahodni strani objekta, – suhomontažna dela – montaža stropov, – keramičarska dela, – slikopleskarska dela, – priprava za zunanje AB … Beri naprej

Mesec požarne varnosti

Galerija

Ta galerija vsebuje 1 sliko.

V Oktobru – mesecu požarne varnosti, so letos aktualne intervencijske poti in površine za gasilce, med katere spadajo dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, delovne površine za gasilska vozila in postavitvene površine za gasilska vozila. Na tematiko … Beri naprej

Razpis za prosto delavno mesto

Na podlagi Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji del in nalog, ki se opravljajo pri Prostovoljnem gasilskem društvu Postojna, Upravni odbor PGD Postojna v skladu s sklepom UO PGD Postojna z dne 28.9.2017 in Zakona o gasilstvu (Ul RS 113/05) objavlja

RAZPIS ZA DELAVCA ZA DELOVNO MESTO

 »GASILEC« (1 delovno mesto) 

Poleg splošnih z zakonom določenih pogojev, se od kandidata zahteva: 

  • srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo
  • državljanstvo Republike Slovenije, znanje slovenskega jezika
  • polnoletnost
  • da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje
  • psihofizična sposobnost za opravljanje delovnega mesta

Kandidat mora pred nastopom dela uspešno opraviti zdravstveni pregled.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Po sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas mora kandidat za poklicnega gasilca v 18 mesecih uspešno zaključiti izobraževanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in opraviti predpisan strokovni izpit glede na razpis šolanja v Izobraževalnem centru, prav tako pa tudi vsa ostala strokovna usposabljanja potrebna za opravljanje del in nalog.

Kandidatu za poklicnega gasilca, ki v navedenem roku ni uspešno končal gasilske šole ali tudi po ponovnem preverjanju ni opravil predpisanega strokovnega izpita, se izredno odpove pogodba o zaposlitvi.

Prednost pri izbiri imajo operativni prostovoljni gasilci PGD Postojna z bivališčem v občini Postojna, z vozniškim izpitom »C« in poklicni gasilci z opravljenim strokovnim izpitom.

Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj, ter dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo najkasneje do 13.10.2017 na naslov: 

PGD Postojna

Ulica 1. maja 7

6230 Postojna

Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Kandidate bomo o izbiri obvestili najkasneje v 10 dneh po izbiri.

Datum razpisa: 29.9.2017 

 

Predsednik PGD Postojna

      Boštjan TRILER

POROČILO O INTERVENCIJAH PGD POSTOJNA V PRVI POLOVICI LETA 2017

Gasilci PGD Postojna so v prvih šestih mesecih leta 2017 posredovali skupaj na 106 intervencijah oziroma opravili povprečno 0,6 intervencije na dan. Ob požarih so posredovali  46 krat, kar predstavlja 43 % glede na skupno število intervencij. Število intervencij po posameznih kategorijah je prikazano v tabeli spodaj. Ne beležimo poškodb gasilcev in večjih poškodb tehničnih sredstev. Po statističnih podatkih MORS in PGD Postojna je statistika intervencij:

VRSTA INTERVENCIJ ŠTEVILO
Požari objektov 5
Požari v naravi 25
Dimniški požari 9
Požari stanovanj 1
Požari poslovnih prostorov 3
Požari na prometnih sredstvih 3
Reševanje ob prometnih nesrečah 20
Reševanje ob onesnaženjih z kemikalijami, plini 14
Pomoč reševalcem NMP in iskanje oseb 14
Tehnična pomoč občanom 2
Odpiranje vrat in stanovanj, vozil 8
Posredovanje ob neurjih, na vodah 2
                                    SKUPAJ INTERVENCIJ 106

Gasilci so občanom pomagali na zelo različne načine. Na več intervencijah so gasilci sodelovali z gasilci iz sosednjih občin in gasilci iz drugih operativnih enot iz občine. Seveda je bilo izvršenih poleg operativnih aktivnosti tudi veliko preventivnih dejavnosti, vaj in usposabljanj. Večjih naravnih nesreč ne beležimo. Ni bilo niti suše, ki bi povzročila večje probleme v naravnem okolju. Glede na prejšnja leta izrazito izstopajo nesreče z kemikalijami in puščanja plinov. Povečuje se tudi pomoč ljudem ob boleznih ali poškodbah ob sodelovanju z ekipo NMP Postojna. Število intervencij je nad dolgoletnim povprečjem.

Poveljnik PGD Postojna

Mitja Šantelj

OD 5.8.2017 RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA

PREKLIC POŽARNE OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje od 5. avgusta 2017 razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Miren – Kostanjevica in Renče – Vogrsko.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.  

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja v navedenih občinah izvajala poostren nadzor.

Letošnji požar ob železniški progi med Divačo in Rodikom.

Foto: PGD Sežana

 

Aktualno na gradbišču GRC

Na gradbišču se trenutno izvajajo naslednja dela:
GRADBENA:
– izdelava notranje kanalizacije,
– utrjevanje podlage in priprava za betonsko ploščo,
– zidanje sten v PT in ND ter izdelava protipotresnih vezi,
OBRTNIŠKA:
– krovska dela,
– izdelava suhomontažnih sten,
– postavitev stavbnega pohištva – okna,
STROJNO INŠTALATERSKA:
– izdelava notranjega in zunanjega vodovoda,
– postavitev nosilcev za sanitarno opremo,
ELEKTRO INŠTALATERSKA:
– montaža kabelskih polic,
– izdelava razvodov v suhomontažnih stenah

Slovesen prevzem avtolestve

V petek, 23. junija smo na osrednji občinski prireditvi ob dnevu državnosti in osamosvojitvi Slovenije, svečano prevzeli novo vozilo za gašenje in reševanje iz višin. Ob številnih zahvalah, željah in izmenjavi daril (Kopatin, GZ Trbovlje, Gimaex, Občina Postojna, PGD Postojna. Slavnostni govornik je bil župan Občine Postojna, Igor Marentič. Z kulturnimi in glasbenimi vložki, recitatorjev KD Planina, virtuoza na harmoniki in taktih postojnske godbe 1808, postrojem gasilcev, gasilk, ešalonom praporjev ter velikim številom občanov. Smo slovesno prevzeli ključe nove avtolestve, katera je bila na vpogled širši javnost. Zabava za staro in mlado se je nadaljevala pozno v noč z ansamblom Akordi.

Še enkrat se vsem gasilkam in gasilkam zahvaljujemo za udeležbo na prireditvi. 

V tednu, ki je pred nami, bomo začeli z francoskimi inštruktorji se usposabljati za upravljavce oz. strojnike avtolestve.

GALERIJA SLIK

SLIKE Janez Mandeljc

Prispevek Občine Postojna

Trenutna dela GRC

Na gradbišču se trenutno izvajajo naslednja dela:
– montaža konstrukcije,
– montaža fasadnih elementov,
– zidanje in betoniranje nosilnih sten pritličja,

Izvajalec je tudi pričel z gradnjo nove dostopne ceste. Izvajajo se tudi zemeljska dela ter priprava za kanalizacijo in drenažo.

Foto: Boštjan Rudolf

Izdelava avtolestve

Galerija

Ta galerija vsebuje 3 slike.

Vozilo za reševanje in gašenje je v zaključni fazi izdelave. Ob koncu meseca maja odhaja komisija zadolžena za izdelavo vozila k nad graditelju v Francijo. Tam se bodo skupaj z preostalimi gasilci, v nekaj dneh izšolali za tehnike (odpravljanje morebitnih … Beri naprej