Trenutna dela GRC

Na gradbišču se trenutno izvajajo naslednja dela:
– montaža konstrukcije,
– montaža fasadnih elementov,
– zidanje in betoniranje nosilnih sten pritličja,

Izvajalec je tudi pričel z gradnjo nove dostopne ceste. Izvajajo se tudi zemeljska dela ter priprava za kanalizacijo in drenažo.

Foto: Boštjan Rudolf