POROČILO O INTERVENCIJAH PGD POSTOJNA V PRVI POLOVICI LETA 2017

Gasilci PGD Postojna so v prvih šestih mesecih leta 2017 posredovali skupaj na 106 intervencijah oziroma opravili povprečno 0,6 intervencije na dan. Ob požarih so posredovali  46 krat, kar predstavlja 43 % glede na skupno število intervencij. Število intervencij po posameznih kategorijah je prikazano v tabeli spodaj. Ne beležimo poškodb gasilcev in večjih poškodb tehničnih sredstev. Po statističnih podatkih MORS in PGD Postojna je statistika intervencij:

VRSTA INTERVENCIJ ŠTEVILO
Požari objektov 5
Požari v naravi 25
Dimniški požari 9
Požari stanovanj 1
Požari poslovnih prostorov 3
Požari na prometnih sredstvih 3
Reševanje ob prometnih nesrečah 20
Reševanje ob onesnaženjih z kemikalijami, plini 14
Pomoč reševalcem NMP in iskanje oseb 14
Tehnična pomoč občanom 2
Odpiranje vrat in stanovanj, vozil 8
Posredovanje ob neurjih, na vodah 2
                                    SKUPAJ INTERVENCIJ 106

Gasilci so občanom pomagali na zelo različne načine. Na več intervencijah so gasilci sodelovali z gasilci iz sosednjih občin in gasilci iz drugih operativnih enot iz občine. Seveda je bilo izvršenih poleg operativnih aktivnosti tudi veliko preventivnih dejavnosti, vaj in usposabljanj. Večjih naravnih nesreč ne beležimo. Ni bilo niti suše, ki bi povzročila večje probleme v naravnem okolju. Glede na prejšnja leta izrazito izstopajo nesreče z kemikalijami in puščanja plinov. Povečuje se tudi pomoč ljudem ob boleznih ali poškodbah ob sodelovanju z ekipo NMP Postojna. Število intervencij je nad dolgoletnim povprečjem.

Poveljnik PGD Postojna

Mitja Šantelj