Rok in Blaž opravila tečaj RVGUO

Gasilska šola je izpeljala 20. generacijo usposabljanja gasilcev za reševanje iz višin in globin v urbanem okolju. Namenjeno je članom enot širšega pomena in osrednjih gasilskih enot.

Pred pričetkom usposabljanja je potrebno opraviti sprejemno testiranje – aktivni spust z vrvno zavoro. Kandidat mora pripraviti vrv in opremo na samih tleh. Nato izdela notranje sidrišče za varen prehod, naredi zunanje sidrišče in se pripravi na spust. Med samim spustom mora opravit vmesno delo na višini in dokončati spust. Sledi pospravljanje vrvne linije.

Usposabljanje v 3 delih se izvaja v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu in na terenu. Tečajniki se naučijo izdelave vrvnih sistemov (samostojne napeljave,  horizontalnega in vertikalnega gibanja, prehod vrvnega sistema iz dviga v spust in obratno, izdelavo škripčevja, prehod vozla prek vrvnega sistema in reševanje onemoglega plezalca na vrvi. Na terenu se izdela sisteme žičnic, reševanje iz brezna globine cca. 25 metrtov, naredi se prehode raznih sistemov in transport ponesrečenca  na nadhodu čez železniško progo. Sam tečaj je fizično zahteven, delo pa je zelo odgovorno.

Zapisal: Rok Muhič

Sektorska vaja

V petek, 5. novembra smo v pozno popoldanski urah, izpeljali sektorsko vajo na območju podjetja PET PAK, na Industrijski cesti v Postojni. Skupaj z gasilkami in gasilci iz PGD Planina in Studeno, se je na različne načine reševalo ujete in poškodovane osebe iz višjih nadstropij in taktično gasilo požar ter preiskovalo skladiščne prostore z pogrešanimi osebami. Preizkusilo se je tudi odvzem vode, iz zato predvidenih namenskih talnih rezervoarjev. Po krajši analizi, nam je vodstvo podjetja predstavilo prostore in dejavnost v njih.

Obenem se podjetju lepo zahvaljujemo za uporabo prostorov in njihov čas.

Vaja DRM2 EX21

V ponedeljek in torek, 26. in 27. oktobra, smo sodelovali na mednarodni vojaški vaji. Na območju nekdanjega smučišča Kalič, je zaradi potresa prišlo do nesreče z nevarno snovjo v kemični tovarni. Z večnacionalnimi enotami smo preizkušali postopke in povezljivost opreme za jedrsko, radiološko, kemično ter biološko obrambo. 

Vaja v projektu Interreg

V četrtek, 30. septembra smo z Občino Postojna in Gasilsko zvezo Slovenije izpeljali še eno izmed vaj, v kateri smo preverjali Intervencijski Poveljniški sistem, z uporabo kartografije, ob podpori iz zraka. V dopoldanskem delu smo se najprej seznanili z načrtovanjem in operativnim vodenjem enot na sektorjih s pomočjo atlasa. Predstavljena je bila tudi uporaba dronov, kot podpora in pomoč pri načrtovanju intervencije. V popoldanskem sklopu smo izvedli simulacijo vaje, s predpostavko večjega požara v naravnem okolju. Enote na terenu se je vodilo in razporejalo glede na povratne informacije z razpoložljivostjo gasilskih enot. Po končani vaje je sledila krajša analiza opravljenega dela, z enotnim mnenjem, da so tovrstne vaje več kot potrebne.

3. SEMINAR TEHNIČNEGA REŠEVANJA

V petek 17. in v soboto 18. septembra, smo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Postojna in Občino Postojna, organizirali že 3. izvedbo seminarja, na temo tehničnega reševanja. S poudarkom na oskrbi in iznosu poškodovanih v različnih situacijah. V petek so bili udeleženci zaposleni v ekipah NMP. V soboto so na tečaju sodelovali tako prostovoljni, kot poklicni gasilci. Skupaj preko 120 udeležencev iz vseh koncev Slovenije. V dopoldanskem času smo izvedli najprej tri krajša predavanja. Varstvo pri delu, predstavilo se je mehanizme poškodb in seznanilo z opremo ter postopki pri tehničnem reševanju.

Na devetih delovnih točkah, v neposredni bližini GRC in v prostorih, so se preigravali sledeči scenariji: 

  1. In-line izvlek poškodovanca iz vozila na kolesih
  2. Izvlek poškodovanca iz nestabilnega avtomobila na “nosu”
  3. Izvlek poškodovanca iz avtomobila na strehi
  4. Izvlek večih poškodovanih iz avtomobila na boku
  5. Izvlek poškodovanca iz tovornega vozila
  6. Reanimacija in transport nenadno obolelega iz avtobusa
  7. Izvlek poškodovanca iz jaška
  8. Za gasilce reševanje motorista, za ekipe NMP oskrba in transport poškodovanega z avtolestvijo iz višjih nadstropij
  9. Izvlek poškodovanca iz kombiniranega vozila na strmem bregu, s pomočjo vrvne tehnike

Po končanem delu na točkah, je sledil zaključek z evalvacijo opravljenega dela tekom dneva, večerjo in prijetnim druženjem z vsemi udeleženci.

V imenu organizatorjev, se zahvaljujemo vsem slušateljem za sodelovanje in še enkrat izrekamo pohvale za prikazano znanje. Ravno tako vsem ostalim, ki so nam kakršen koli način pomagali pri izpeljavi seminarja.

GALERIJA SLIK PETEK, 17. September 2021

GALERIJA SLIK SOBOTA, 18. September 2021

VIDEO

Sektorska vaja

V petek, 4. junija se je v pozno popoldanskih urah z PGD Studeno in Planina. Odvijala vaja, s predpostavko večjih razsežnosti. Udeleženih je bilo večje število vozil, zato je bilo potrebno nuditi temeljene postopke oživljanja nenadno oboleli osebi, rešiti vkleščene in poškodovane osebe, jih ustrezno oskrbeti ter pogasiti goreče vozilo. Po končanih aktivnostih je sledila krajša analiza z malico v prostorih PGD Planina.

Slike: PGD Planina

Redne vaje

Skladno s predpisi, upoštevanjem ukrepov in sproščanjem le teh. Nadaljujemo z rednimi tedenskimi vajami. Opravili smo z osnovami vrvne tehnike, ponovili uporabo izolirnih dihalnih aparatov, postavljali in se pravilno gibali po lestvah ter se seznanili napravami za detekcijo nevarnih snovi in ostalih toksičnih stvari. V prihodnje bomo nadaljevali s preostalimi področji in postopoma povezali v celoto z bolj kompleksnimi usposabljanji.