Rok in Blaž opravila tečaj RVGUO

Gasilska šola je izpeljala 20. generacijo usposabljanja gasilcev za reševanje iz višin in globin v urbanem okolju. Namenjeno je članom enot širšega pomena in osrednjih gasilskih enot.

Pred pričetkom usposabljanja je potrebno opraviti sprejemno testiranje – aktivni spust z vrvno zavoro. Kandidat mora pripraviti vrv in opremo na samih tleh. Nato izdela notranje sidrišče za varen prehod, naredi zunanje sidrišče in se pripravi na spust. Med samim spustom mora opravit vmesno delo na višini in dokončati spust. Sledi pospravljanje vrvne linije.

Usposabljanje v 3 delih se izvaja v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu in na terenu. Tečajniki se naučijo izdelave vrvnih sistemov (samostojne napeljave,  horizontalnega in vertikalnega gibanja, prehod vrvnega sistema iz dviga v spust in obratno, izdelavo škripčevja, prehod vozla prek vrvnega sistema in reševanje onemoglega plezalca na vrvi. Na terenu se izdela sisteme žičnic, reševanje iz brezna globine cca. 25 metrtov, naredi se prehode raznih sistemov in transport ponesrečenca  na nadhodu čez železniško progo. Sam tečaj je fizično zahteven, delo pa je zelo odgovorno.

Zapisal: Rok Muhič