Zaključek šolanja za poklicne gasilce

V četrtek, 14. junija je v Izobraževalnem centru za Zaščito in reševanje na Igu s prikaznimi vajami, šolanje zaključila 25. generacija poklicnih gasilcev. V istem tednu so kandidati in kandidatka opravili z izpiti iz posameznih predmetov, vključno z izpitnimi vajami. V šestih mesecih, oz. v  911 pedagoških urah, se je za opravljanje preventivnega in operativnega dela na področju gasilstva, varstva pred požarom ter zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah od meseca januarja dalje na Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu, urilo 41 kandidatov. Barve PGD Postojna sta uspešno zastopala Boštjan Šturm iz Rok Muhič PGD Postojna ter Lea Jurca iz Studenega. Vsem skupaj čestitamo in želimo uspešno ter varno delo z obilo usposabljanji in čim manj intervencijami

GALERIJA SLIK

Čistilna akcija

V soboto, 2. junija je v dopoldanskem času potekala delovna akcija, v sklopu selitve v nove prostore. V skladiščnih in preostalih prostorih se je pospravilo oz. odpeljalo smeti in ostalo navlako na deponijo. Preostale stvari se je zapakiralo v kartonaste škatle in pripravilo za transport.

XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije

V soboto, 20. maja smo se z gasilsko lestvijo udeležili parade ob XVII. Kongresu Gasilske zveze Slovenije. Preostali gasilci in gasilke ter udeleženci Gasilske zveze Postojna, so se na skupno pot odpravili z različnimi vozili in avtobusi, kjer so predstavljali Obalno Kraško regijo. Za namestnika poveljnika je bil s strani članov Kongresa, ponovno imenovan naš član in Vodja poklicnega jedra, Darko Muhič.

Več s samem kongresu, si lahko preberete TUKAJ.

GALERIJA SLIK

Tehnični pregled gasilskega doma

Gradnja objekta GRC je v zaključni fazi, kar pomeni, da so glavna dela v objektu v glavnem zaključena. Izvajajo se le manjša popravila, nastavitve stavbnega pohištva in fina montaža nadometnih elementov ( senzorji za alarmni sistem, povezave v prostoru za server, dispečerskem centru, električne ključavnice itd… ). Glavni izvajalec trenutno zaključuje dela na zunanji ureditvi, saj je potrebno še dokončati ograjo, talne označbe, zatraviti okolico ter posaditi drevesa.

Tehnični pregled je bil v minulem tednu uspešno opravljen. Odpraviti je potrebno le manjše pomanjkljivosti, katere so čisto normalne za tovrstne objekte. Tako, da pri izdaji uporabnega dovoljenja ne pričakujemo težav. 

Po zaključku vseh del s strani glavnega izvajalca bo sledil kvalitativni pregled izvedenih del. Predvidevamo, da bo objekt pripravljen za pregled v prvi polovici meseca junija. 

V tem tednu se je pričelo z montažo notranje opreme. Montira se pohištvo, belo ter računalniško tehniko, tehnično opremo (oprema delavnic) in opremo za gasilsko dejavnost (sisteme za polnjenje gasilnih aparatov, vzdrževanje opreme itd.). Montaža notranje opreme bo zaključena predvidoma v 2-3 tednih.

 

Tekmovanje v kuhanju golaža

V soboto, 20. maja smo aktivno sodelovali na dnevu odprtih vrat, v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni. Prireditev je bila poleg statičnih in dinamičnih predstavitev, začinjena s tekmovanjem v kuhanju golaža. Dvojica PGD Postojna, v sestavi Andrej Perko in Stanislav Gnezda je osvojila 4. mesto. Ravno tako smo sodelovali pri aktivnostih za najmlajše, z gašenjem navideznega ognja in ciljanjem v tarčo z pravo gasilsko cevjo.

Aktualno na gradbišču

Galerija

Ta galerija vsebuje 4 slike.

Dela na lokaciji novega gasilskega doma se počasi približujejo h koncu. V tem tednu so delavci položili prvi sloj asfaltne prevleke tako, da je v drugem tednu predviden tehnični pregled objekta. V kolikor ne bo večjih pomanjkljivosti, se bo začelo … Beri naprej

Kresovanje 2018

Tudi letos smo postojnski gasilci in gasilke, ob pomoči lokalnih podjetij, v zadnjih dneh aprilskih dneh naredili kres. Natančneje na Pečni rebri, ob koči Mladiki smo ob pomoči gradbene mehanizacije v nekaj dneh pripravili kres iz odsluženih naravnih materialov. Na tradicionalnem kresovanju, smo izvajali tudi protipožarno varovanje, katerega se je udeležilo večje število ljudi.

Foto: Valter Peternel

Fotografije: Atelje Murovec

 

PREVIDNOST NAJ NE BO ODVEČ!

Organizatorji javnih prireditev s kresovanjem ter vsi drugi, ki bodo v naravnem okolju ob prvomajskih praznikih kurili kresove, morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje napotke:

– prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi
materiali (npr. s peskom, kamni, opeko ali kovino);
– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe;
– ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejšem vetru je treba
kurjenje kresa prekiniti;
– pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les, prepovedano pa je
uporabljati nevarne, vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi ter kuriti odpadke;
– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je
kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo).

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom
zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci.
Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj
obvestiti pristojni regijski center za obveščanje.

Slika: Radio 94

Novi znak

Galerija

Ta galerija vsebuje 10 slik.

V mesecu aprilu smo v lastni režiji zamenjali vse gasilske znake na vratih vozil. Idejna zasnova znaka izhaja iz originalnega grba iz društvenega praporja. K preobrazbi nam je bila v veliko pomoč grafična oblikovalka Metka Perko.  

Dve novi vozili

Galerija

Ta galerija vsebuje 3 slike.

V torek, 17. aprila se je na naše dvorišče pripeljalo novo vozilo, z oznako PV-1. Gre za terensko vozilo znamke Ford, model Ranger, katero ima vgrajeno opremo po tipizaciji. Namenjena je vodenju intervencij in kot prvo vozilo v gasilskem vlaku. … Beri naprej

Nabava novih vozil

Galerija

Ta galerija vsebuje 4 slike.

Skladno s srednjeročnim planom nabav gasilskih vozil v občini Postojna, je bil v preteklem letu izpeljan postopek javnega naročila za dobavo štirih manjših vozil za gašenje požarov v naravi GVGP-1 za PGD Hruševje, Studenec, Studeno in Šmihel Landol ter enega … Beri naprej

Vgradnja opreme

Galerija

Ta galerija vsebuje 6 slik.

V minulem tednu se je začelo z vgradnjo opreme v naših novih prostorih. V garaži se nameščajo prezračevalno odvodni sistem za izpušne pline na vsakem parkirnem mestu posameznega vozila. Ravno tako se bo kratkem začelo z vgrajevanjem kompresorja za polnjenje … Beri naprej

1. marec, dan CZ

V četrtek, 1. marca so ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju podelili najvišja priznanja posameznikom in organizacijam. Zlati znak Civilne zaščite je dobil Darko Muhič, vodja poklicnega jedra pri našem društvu. Podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvoju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Več si lahko preberete TUKAJ.

 

Letošnji redni občni zbor

V soboto, 20. januarja se je odvijal naš zadnji redni letni občni prostor v “starem” gasilskem domu. Po otvoritvi občnega zbora in izvolitvi delovnega predsedstva in komisij, se je predstavilo kandidate za funkcije in organe, ker je letos volilno leto in konec petletnega mandata. V času volitev so se predstavila in prebrala poročila častnega razsodišča, mladine članic, nadzornega odbora, inventurne komisije,  blagajnika, vodje poklicnega jedra poveljnika in predsednika. Sledila je razprava na poročila in izvolitev delegata za OZ GZ Postojna. Po podelitvi priznanj članom,članicam on odborom v minulem mandatu, je sledila razglasitev rezultatov volitev.

Za predsednika je bil izvoljen Janez Oražem – Hans in za poveljnika Mitja Šantelj.Ostale funkcije, razen UO, disciplinske komisije in častnega odbora, bodo imenovane na prvi seji upravnega odbora, sestanku poveljstva in operative v prihodnjih dneh. 

Predstavilo se je plan dela za leto 2018, pod razno so do pozdravne besede, prišli ostali gasilci iz sosednjih PGD. Vključno s predsednikom GZ Postojna Markom Simšičem in županom Občine Postojna, Igorjem Marentičem. Po zaključku uradnega dela, je sledila pogostitev v lastni režiji.

GALERIJA SLIK

POROČILO O INTERVENCIJAH – PGD POSTOJNA V LETU  2017

Gasilci PGD Postojna so v toku leta 2017 posredovali skupaj na 198 intervencijah oziroma opravili povprečno 0,6 intervencije na dan. Po statistiki URSZR je bilo 216 intervencij (enodnevne poplave kot več dogodkov). Ob požarih so posredovali  80 krat, kar predstavlja 40 % glede na skupno število intervencij. Nesreče v prometu in posredovanja ob razlitjih kemikalij predstavljajo 35 % intervencij. Število intervencij po posameznih kategorijah je prikazano v tabeli spodaj. Ne beležimo poškodb gasilcev in večjih poškodb tehničnih sredstev. Po statističnih podatkih MORS in PGD Postojna je statistika intervencij:

VRSTA INTERVENCIJ ŠTEVILO
Požari objektov 11
Požari v naravi 36
Dimniški požari 11
Požari stanovanj 2
Požari poslovnih prostorov 4
Požari na prometnih sredstvih 16
Reševanje ob prometnih nesrečah 47
Reševanje ob onesnaženjih z kemikalijami, plini 23
Pomoč reševalcem NMP in iskanje oseb 20
Tehnična pomoč občanom 5
Odpiranje vrat in stanovanj, vozil 11
Posredovanje ob neurjih, na vodah 12*
                                    SKUPAJ INTERVENCIJ 198

*neurje in poplave v občini Postojna v avgustu beležimo kot eno intervencijo

Gasilci so občanom pomagali na zelo različne načine. Na več intervencijah so gasilci sodelovali z gasilci iz sosednjih občin in gasilci iz drugih operativnih enot iz občine in gasilske zveze. Pomoč izven matične zveze smo nudili pri gašenju večjih požarov v Divači in pri Komnu. Seveda je bilo izvršenih poleg operativnih aktivnosti tudi veliko preventivnih dejavnosti, vaj in usposabljanj. Gasilci so veliko časa posvetili usposabljanju za delo z novo avto lestvijo. Večjih naravnih nesreč razen poplav v avgustu ne beležimo. Ni bilo niti suše, ki bi povzročila večje probleme v naravnem okolju. Glede na prejšnja leta izrazito izstopajo nesreče z kemikalijami in puščanja plinov. Veliko je bilo posredovanj v prometu. Povečuje se tudi pomoč ljudem ob boleznih ali poškodbah ob sodelovanju z ekipo NMP Postojna. Število intervencij je nad povprečjem. Največ intervencij je bilo v avgustu, kar 24, med temi kar 10 prometnih nesreč.

Poveljnik PGD Postojna

Mitja Šantelj

Vabilo na občni zbor

Na podlagi Statuta in po sklepu upravnega odbora vas vabim na redni občni zbor PGD Postojna, ki bo v soboto 20.1.2018 ob 18.00 uri v sejni dvorani gasilskega doma Postojna.

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev verifikacijske komisije, delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika
 2. Predstavitev kandidatov za funkcije in organe
 3. Volitve
 4. Poročila:
  • Častnega razsodišča
  • Mladine
  • Članic
  • Nadzornega odbora
  • Inventurne komisije
  • Blagajnika
  • Vodje poklicnega jedra
  • Poveljnika
  • Predsednika
 5. Razprava na poročila
 6. Izvolitev delegata za OZ GZ Postojna
 7. Podelitev priznanj
 8. Plan dela za leto 2018 in določitev višine članarine
 9. Razno

OPOZORILO

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva. Če ob napovedanem času občni zbor ni sklepčen, kljub temu, da so bili člani obveščeni, se zasedanje preloži za pol ure. Po preteku pol ure je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj deset (10) članov.

 

   Poveljnik                                                                                Predsednik

Mitja ŠANTELJ, l.r.                                                             Boštjan TRILER, l.r.