Nabava novih vozil

Skladno s srednjeročnim planom nabav gasilskih vozil v občini Postojna, je bil v preteklem letu izpeljan postopek javnega naročila za dobavo štirih manjših vozil za gašenje požarov v naravi GVGP-1 za PGD Hruševje, Studenec, Studeno in Šmihel Landol ter enega poveljniškega vozila PV-1 za PGD Postojna. Rok dobave je 30.04.2018. Vozila so v delu pri izbranemu dobavitelju in jih na postojnskem že nestrpno pričakujemo. Skupna vrednost naročila je skoraj 223.000,00 € in jo v celoti krije Občina Postojna.