POROČILO O INTERVENCIJAH – PGD POSTOJNA V LETU  2017

Gasilci PGD Postojna so v toku leta 2017 posredovali skupaj na 198 intervencijah oziroma opravili povprečno 0,6 intervencije na dan. Po statistiki URSZR je bilo 216 intervencij (enodnevne poplave kot več dogodkov). Ob požarih so posredovali  80 krat, kar predstavlja 40 % glede na skupno število intervencij. Nesreče v prometu in posredovanja ob razlitjih kemikalij predstavljajo 35 % intervencij. Število intervencij po posameznih kategorijah je prikazano v tabeli spodaj. Ne beležimo poškodb gasilcev in večjih poškodb tehničnih sredstev. Po statističnih podatkih MORS in PGD Postojna je statistika intervencij:

VRSTA INTERVENCIJ ŠTEVILO
Požari objektov 11
Požari v naravi 36
Dimniški požari 11
Požari stanovanj 2
Požari poslovnih prostorov 4
Požari na prometnih sredstvih 16
Reševanje ob prometnih nesrečah 47
Reševanje ob onesnaženjih z kemikalijami, plini 23
Pomoč reševalcem NMP in iskanje oseb 20
Tehnična pomoč občanom 5
Odpiranje vrat in stanovanj, vozil 11
Posredovanje ob neurjih, na vodah 12*
                                    SKUPAJ INTERVENCIJ 198

*neurje in poplave v občini Postojna v avgustu beležimo kot eno intervencijo

Gasilci so občanom pomagali na zelo različne načine. Na več intervencijah so gasilci sodelovali z gasilci iz sosednjih občin in gasilci iz drugih operativnih enot iz občine in gasilske zveze. Pomoč izven matične zveze smo nudili pri gašenju večjih požarov v Divači in pri Komnu. Seveda je bilo izvršenih poleg operativnih aktivnosti tudi veliko preventivnih dejavnosti, vaj in usposabljanj. Gasilci so veliko časa posvetili usposabljanju za delo z novo avto lestvijo. Večjih naravnih nesreč razen poplav v avgustu ne beležimo. Ni bilo niti suše, ki bi povzročila večje probleme v naravnem okolju. Glede na prejšnja leta izrazito izstopajo nesreče z kemikalijami in puščanja plinov. Veliko je bilo posredovanj v prometu. Povečuje se tudi pomoč ljudem ob boleznih ali poškodbah ob sodelovanju z ekipo NMP Postojna. Število intervencij je nad povprečjem. Največ intervencij je bilo v avgustu, kar 24, med temi kar 10 prometnih nesreč.

Poveljnik PGD Postojna

Mitja Šantelj