6. TEKMOVANJE GEŠP

1540e00943ba6a

VABILO NA TEKMOVANJE

»TEHNIČNO REŠEVANJE OB PROMETNI NESREČI« 

Prostovoljno gasilsko društvo Postojna organizira – v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije

in Upravo RS za zaščito in reševanje ter v skladu s sklepom

podpisanim od generalnega direktorja URSZR

  1. TEKMOVANJE IZ TEHNIČNEGA REŠEVANJA OB PROMETNI NESREČI. 

Tekmovanje bo v soboto, 20. junija 2015, s pričetkom ob 8. uri,

na Studencu pri Postojni.

V okviru dogodka bo predvidoma v septembru 2015 v Postojni organiziran posvet na temo

»Tehnično reševanje in nesreče z nevarnimi snovmi«.

Pravico do nastopa na tekmovanju imajo operativni poklicni ali prostovoljni gasilci gasilskih enot širšega pomena  (GEŠP), pooblaščenih od Vlade RS za reševanje ob prometnih nesrečah.

Tehnično-reševalno ekipo sestavlja 6 članov (vodja in 5 gasilcev).

Tehnično-reševalna ekipa mora v omejenem času 20 minut oskrbeti in s tehničnim posegom iz vozila rešiti poškodovanca. Ekipe pred začetkom tekmovanja žrebajo vrstni red in scenarij nesreče, ki ga morajo opraviti (scenariji nesreč so različni).

Zmaga ekipa, ki zbere največje število točk, ki jih podeli sodniška ekipa.

Vso potrebno orodje in opremo za izvedbo vaje priskrbi organizator tekmovanja.

Vsaka GEŠP lahko na tekmovanje prijavi eno ekipo.

Prijavnine ni, člani ekipe prejmejo brezplačen obrok in pijačo.

Zmagovalna ekipa bo nagrajena s strokovno ekskurzijo na Hrvaško – ogledom poklicne gasilske enote na Rijeki ter Opatiji in gasilske šole v Šapjanah.

Prijave pošljite do vključno 10. junija 2015 na e-pošto info@pgd-postojna.si.

Ob prijavi je potrebno posredovati naslednje podatke:

naziv in sedež GEŠP, ime in priimek kontaktne osebe ter njen elektronski naslov in telefonsko številko.

Na tekmovanju bo lahko nastopilo 20 gasilskih ekip. V primeru prevelikega števila prijavljenih ekip bo upoštevan vrstni red prijav.

Člani tekmovalnih ekip tekmujejo na lastno odgovornost.

Vse prijavljene ekipe bodo najkasneje do 5. junija 2015 prejele navodila z opisom in navodili tekmovanja.

Dodatne informacije so na voljo pri vodji delovne skupine na e-pošti info@pgd-postojna.si

ali GSM: 041/730-613.

Lepo pozdravljeni!                                                                VODJA DELOVNE  SKUPINE

                                                                                                Boštjan Triler, l.r.