POROČILO O INTERVENCIJAH V LETU 2016

IMG_3754

Gasilci PGD Postojna smo v letu 2016 posredovali skupaj na 136 intervencijah, oziroma opravili povprečno 0,4 intervencije na dan. Ob požarih smo posredovali 43 krat, kar predstavlja 32 % glede na skupno število intervencij. Število intervencij po posameznih kategorijah je prikazano v spodnji tabeli. Tudi letos ne beležimo poškodb gasilcev in večjih poškodb tehničnih sredstev. Gasilci smo občanom pomagali na različne načine. Na intervencijah večjih razsežnosti smo sodelovali z gasilskmi enotami iz sosednjih občin in gasilci iz drugih PGD v občini. V mesecu januarju smo gasilci z ostalimi službami posredovali na množični prometni nesreči pri Razdrtem. V trčenju pri Razdrtem je bilo udeleženih 56 vozil, v njih pa je sedelo 128 ljudi. Med njimi jih je 99 odneslo brez poškodb, 18 se jih je lažje poškodovalo, sedem huje, štirje so umrli. Reševanje ob prometnih nesrečah predstavlja 29 % intervencij.  Poleg operativnih aktivnosti, je bilo opravljeno veliko preventivnih dejavnosti, vaj in usposabljanj. Večjih naravnih nesreč nismo beležili. V mesecu marcu so se izvajale aktivnosti pri sanaciji antraksa. Ni bilo niti suše, ki bi povzročila večje probleme v naravnem okolju.

Po statističnih podatkih MORS in PGD Postojna je statistika intervencij sledeča:

VRSTA INTERVENCIJ ŠTEVILO
Požari objektov 10
Požari v naravi 17
Dimniški požari 3
Požari stanovanj 3
Požari poslovnih prostorov 2
Požari na prometnih sredstvih 8
Reševanje ob prometnih nesrečah 40
Reševanje ob onesnaženjih z kemikalijami, plini 9
Pomoč reševalcem NMP in iskanje oseb 13
Tehnična pomoč občanom 11
Odpiranje vrat in stanovanj, vozil 16
Posredovanje ob neurjih, na vodah 4
                                    SKUPAJ INTERVENCIJ 136

Poveljnik PGD Postojna

Mitja Šantelj