POROČILO O INTERVENCIJAH V PRVI POLOVICI LETA 2016

Gasilci PGD Postojna so v prvih šestih mesecih leta 2016 posredovali skupaj na 71 intervencijah oziroma opravili povprečno 0,4 intervencije na dan. Ob požarih so posredovali  17 krat, kar predstavlja 24 % glede na skupno število intervencij. Število intervencij po posameznih kategorijah je prikazano v tabeli spodaj. Ne beležimo poškodb gasilcev in večjih poškodb tehničnih sredstev. Po statističnih podatkih MORS in PGD

Postojna je statistika intervencij:

VRSTA INTERVENCIJ ŠTEVILO
Požari objektov 5
Požari v naravi 3
Dimniški požari 2
Požari stanovanj 3
Požari poslovnih prostorov 1
Požari na prometnih sredstvih 3
Reševanje ob prometnih nesrečah 23
Reševanje ob onesnaženjih z kemikalijami, plini 6
Pomoč reševalcem NMP in iskanje oseb 8
Tehnična pomoč občanom 6
Odpiranje vrat in stanovanj, vozil 7
Posredovanje ob neurjih, na vodah 4
SKUPAJ INTERVENCIJ 71

288

Vir: Siol

Gasilci smo občanom pomagali na različne načine. Na večih intervencijah so gasilci sodelovali z PGD iz sosednjih občin in z gasilci iz drugih operativnih enot v občini Postojna.. V mesecu januarju smo gasilci z ostalimi službami posredovali na množični prometni nesreči na Golem vrhu. Poleg operativnih nalog je bilo izvedenih veliko preventivnih dejavnosti, vaj in usposabljanj. Večjih naravnih nesreč ne beležimo. V marcu so se izvajale aktivnosti pri sanaciji antraksa. Zaenkrat ni bilo suše, ki bi povzročila večje probleme v naravnem okolju.

                                                                                       Poveljnik

                                                                                         Mitja Šantelj