Poveljstvo

  • Poveljnik: Rok MUHIČ
  • Namestnik poveljnika: Drago KUHAR
  • Podpoveljnik: Anže ČIGON
  • Podpoveljnik: Martin PLEŠA
  • Pomočnik poveljnika za zveze: Peter PAVKOVIČ
  • Pomočnik poveljnika za prvo pomoč: Erika ŽALIK
  • Pomočnika poveljnika za zaščito dihal: Mitja ŠANTELJ
  • Orodjar: Andrej PERKO
  • Glavni strojnik: Borut SMRDEL