IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

-preventivni pregledi objektov

-izobraževanje gasilcev

-izdelava požarnih redov in načrtov

-svetovanje

-izvedba vaj in prikazov