Nadzorni odbor

  • Predsednik: Boštjan MAJCEN
  • Član: Božidar PIRC
  • Član: Viljem OTONIČAR