POROČILO O INTERVENCIJAH V LETU 2012

požar petrovčič 0099

Gasilci PGD Postojna so v letu 2012 posredovali skupaj na 183 intervencijah oziroma opravili povprečno 0,5 intervencije na dan. Ob požarih so posredovali 73 krat, kar predstavlja 40 % glede na skupno število intervencij. Število intervencij po posameznih kategorijah je prikazano v tabeli spodaj. V obravnavanem obdobju ne beležimo poškodb gasilcev in večjih poškodb tehničnih sredstev. Po podatkih MORS je statistika intervencij:

VRSTA INTERVENCIJ ŠTEVILO
Požari objektov 12
Požari v naravi 30
Dimniški požari 5
Požari stanovanj 5
Požari poslovnih prostorov 2
Požari na prometnih sredstvih 19
Reševanje ob prometnih nesrečah 49
Reševanje ob onesnaženjih z kemikalijami 5
Pomoč reševalcem NMP in iskanje oseb 12
Tehnična pomoč občanom 21
Odpiranje vrat in stanovanj, vozil 16
Posredovanje ob neurjih 7                 (45 lokacij)
SKUPAJ INTERVENCIJ 183 intervencij

V preglednici ni požarov, ki so nastali na območju vadišča Poček in so jih pogasili gasilci na požarni straži. Beležimo tudi dve prijavi požara, ki pa niso zahtevale posredovanja. Poleg prikazanih intervencij so gasilci posredovali v mesecu februarju pri sanaciji posledic neurja in zmrzali. V gornjem prikazu so vse intervencije ob neurjih obravnavane kot 7 dogodkov (vir: URSZR). Gasilci PGD Postojna so samo od 1. do 10. februarja posredovali na 26 različnih lokacijah zaradi neurij. V soboto 11. februarja so preko celega dneva, zaradi močne burje, ki je podirala dimnike in odkrivala kritino na strehah, posredovali v Postojni na 18 različnih lokacijah. V času od 7. marca do konca marca oziroma 4. aprila je bila v Sloveniji in občini Postojna razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V tem času ne beležimo večjega števila požarov niti velikih požarov. Požar z največjo materialno škodo je nastal na stanovanjski hiši v Postojni dne 17. junija. V mesecu avgustu je bila drugič razglašena velika in zelo velika požarna ogroženost. V tem obdobju je nastalo več požarov v naravi. Gasilci so nudili tudi pomoč pri gašenju velikih požarov na območju MO Koper in občin Ilirska Bistrica in Hrpelje Kozina. Pomoč smo nudili tudi pri večjem požaru pri Osilnici in ob poplavah v Mozirju (pomoč v opremi). Gasilci so posredovali tudi na območju sosednjih občin Pivka, Vipava in Cerknica.

Poveljnik PGD Postojna

Boštjan Triler