POROČILO O INTERVENCIJAH PGD POSTOJNA V LETU 2014

IMG_3098 IMG_3099 IMG_3100

Gasilci PGD Postojna so v letu 2014 posredovali skupaj na 172 intervencijah oziroma opravili povprečno 0,48 intervencije na dan. Ob požarih so posredovali  60 krat, kar predstavlja 35 % glede na skupno število intervencij. Število intervencij po posameznih kategorijah je prikazano v tabeli spodaj. Ne beležimo pa poškodb gasilcev in večjih poškodb tehničnih sredstev. Po statističnih podatkih MORS in PGD Postojna je statistika intervencij:

VRSTA INTERVENCIJ ŠTEVILO
Požari objektov 16
Požari v naravi 17
Dimniški požari 4
Požari stanovanj 2
Požari poslovnih prostorov 2
Požari na prometnih sredstvih 19
Reševanje ob prometnih nesrečah 38
Reševanje ob onesnaženjih z kemikalijami 11
Pomoč reševalcem NMP in iskanje oseb 22
Tehnična pomoč občanom 24
Odpiranje vrat in stanovanj, vozil 11
Posredovanje ob neurjih, na vodah 6
                  SKUPAJ INTERVENCIJ 172

V začetku leta 2014 je občino Postojna prizadel hud žled. Gasilci so od 30. januarja do 15. februarja intenzivno delali na terenu, sanirali posledice ujme, pomagali nemočnim osebam in oskrbovali agregate. V PGD Postojna je bilo opravljenih okoli 9700 delovnih ur. Sodelovalo je veliko število gasilcev. Rešili smo tudi dve osebe, ki so se zastrupile z ogljikovim oksidom. V gornjem pregledu intervencij je žled upoštevan samo kot ena intervencija. Pri zaščiti prebivalcev in odpravi posledic poplav v Planini pa so gasilci sodelovali do 15. marca, ko je voda odtekla iz območja naselij. V zimskih poplavah konec leta pa smo nudili pomoč tudi v sosednjih občinah. Gasilci so občanom pomagali na različne načine. Kot je razvidno iz podatkov, so gasilci opravili izredno delo pri zaščiti in pomoči občanom. Sodelovali, oskrbovali in asistirali smo tudi enotam iz drugih regij ter tujim enotam, ki so prišle na pomoč v občino Postojna. Zaradi mokrega leta je bilo podpovprečno število požarov v naravnem okolju.

Poveljnik PGD Postojna                                                                                                                   Mitja Šantelj