Obisk šolarjev

V petek 11. oktobra 2013 smo v dopoldanskih urah gostili učence OŠ Antona Globočnika iz Postojne. Pripravili smo jim predavanje in praktični prikaz gašenja in posledic nepravilnega gašenja. Ob izvedenih poizkusih smo jim predstavili teorijo gorenja in gašenja, predstavitev naše gasilske organizacije, osebno zaščitno in drugo opremo ter vozila. Vrhunec obiska je bil prikaz maščobne eksplozije na štedilniku. Vsekakor poučen je bil tudi prikaz različnih načinov gašenja vnetljivih tekočin. Učenci so bili s poukom v gasilskem domu zadovoljni in so zelo aktivno tudi sodelovali.

IMG_1696 IMG_1697 IMG_1698 IMG_1699