Podpoveljnik Anže Čigon uspešno zaključil šolanje za poklicnega gasilca

V četrtek, 21. junija je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, s prikaznimi vajami, sklepno slovesnostjo ter podelitvijo spričeval, uspešno zaključila šolanje 31. generacija poklicnih gasilcev. Novi poklicni gasilci so prikazali znanje iz gašenja požara v objektu, dva tehnična reševanja ob delavni nesreči, posredovanja ob nesreči z nevarno snovjo in posredovanje v prometni nesreči. Med 43 kandidati je, z vsemi teoretičnimi in praktičnimi obveznostmi opravil tudi naš podpoveljnik Anže Čigon, zaposlen v poklicnem jedru PGD Postojna.

Program usposabljanja je potekal od 3. januarja do 20. junija, sestavljen pa je bil iz 401 ure teorije in 518 ur prakse, v sklopu katere so kandidati po 14 dni praktičnega dela opravili tudi v Sežanskem podcentru in v enotah. Zdaj že poklicni gasilci so usvojili osnovne gasilske veščine in operativne postopke dela na požarnih in tehničnih intervencijah ter na posredovanjih ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Ob zaključku šolanja so opravili izpite iz petih predmetov, in sicer iz gasilskega orodja in naprav, osnovnih gasilskih veščin, operativnih postopkov dela in požarne varnosti, včeraj pa so imeli zahteven preizkus na petih scenarijih izpitne in prikazne vaji v vročih razmerah.

Čestitamo in želimo mu veliko uspešnega ter varnega dela pri opravljanju tega humanega poklica.