Razglašena velika požarna ogroženost

2Uprava za zaščito in reševanje je s torkom 23. julija, razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja v vseh primorskih občinah ter opozarja na povečevanje požarne ogroženosti naravnega okolja tudi drugod po Sloveniji. Na Primorskem je tako prepovedano kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja do preklica.

Veliko požarno ogroženost so na upravi za zaščito in reševanje razglasili na območju občin Koper, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

Občine skladno z uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju v času velike požarne ogroženosti naravnega okolja organizirajo opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov v naravnem okolju. Pri tem morajo sodelovati lastniki, zakupniki oziroma drugi uporabniki zemljišč, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Zavod za gozdove Slovenije, lovske družine, kmetijci, gasilci, policija in drugi.

Prav tako je prepovedano puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar. Po ostalih delih države se zaradi suhega, toplega in vetrovnega vremena povečuje požarna ogroženost naravnega okolja. Zato v upravi svetujejo previdnost pri uporabi ognja in naprav ter pri izvajanju dejavnosti in aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter policija bodo v času razglašene požarne ogroženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor, napovedujejo v upravi za zaščito in reševanje.