Uposabljanje za gašenje z zrakoplovi

V zadnjem tednu februarja sta se Andrej Perko iz PGD Postojna in Tomaž Oblak iz poveljstva sil Slovenske vojske. Na poziv Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, udeležila mednarodnega usposabljanja za sprejemanje in dajanje pomoči ob gašenju požarov v naravnem okolju z zrakoplovi –  AFFF. V francoski letalski bazi Nimes Girone, oz. tamkajšnjem centru civilne zaščite za usposabljanje zračnih sil za gašenje. So se udeleženci iz osmih držav članic evropske zveze, usposabljali za zračno koordinacijo, formacijskim letenjem in pravilnim navajanjem odmeta vode na požarišče. Narejenih je bilo več simulacijskih vaj z dajanjem ali sprejemanjem pomoči, spoznali so karakteristike zrakoplovov ter njihove zmogljivosti. Pred povratkom domov, so si ogledali vojaški letalski muzej. Namen usposabljanja je prenos informacij in usposabljanja v Sloveniji, predvsem zaradi skorajšnje nabave letal za gašenje gozdnih požarov.