Darko, Mitja in Peter prejemniki priznanj Civilne zaščite

Darko Muhič upokojeni vodja poklicnega jedra pri PGD Postojna in namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije. Je letošnji prejemnik plakete Civilne zaščite, ki se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah. 

Poveljnik Mitja Šantelj, je dobil srebrni znak Civilne zaščite, ki se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za izume in inovacije na tem področju.

Bronasti znak Civilne zaščite je prejel tudi Peter Pavkovič, pomočnik poveljnika za zveze. Je operater v Regijskem centru obveščanje Postojna. Znak se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Čestitke vsem nagrajencem in obenem se jim zahvaljujemo za opravljeno delo.


Slika: Primorske novice

Slika: Štab Civilne zaščite za Notranjsko