Razkuževanje prostorov

Skladno s postopkovnikom in dogovorom OŠCZ Občine Postojna in URSZR izpostava Postojna. Smo bili aktivirani preko ReCO Postojna, zaradi preprečevanja okužb z virusom Covid-19. Zato smo v prvi polovici meseca novembra, opravili tri razkuževanja prostorov na dveh lokacijah in nudili ostalo tehnično ter strokovno pomoč