Vaja na “Liv-u”

V petek 25. maja  so pozno popoldne v Postojni zavijale gasilske sirene. Gasilska vozila trinajstih prostovoljnih gasilskih društev iz občin Postojna in Pivka so se usmerila proti industrijski coni na Reški cesti … K sreči je šlo za načrtovano vajo na ravni Gasilske zveze Postojna. Na podlagi smernic za izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ter letnega programa usposabljanja operativnih enot je Gasilska zveza Postojna pripravila in izvedla vajo večjega obsega »Kolektor 2018«. Scenarij vaje je predvideval, da je prišlo v podjetju Kolektor ATP do nesreče pri vzdrževalnih delih na solarnih modulih na strehi, kjer je nameščena sončna elektrarna. Zato je zagorelo, požar pa se je razširil in prešel v notranjost podjetja.

Namen in cilj vaje sta bila preizkus in izpopolnitev organiziranosti in pripravljenosti ter sodelovanja operativnih enot GZ Postojna v primeru nesreče, kjer je potrebno sodelovanje večjega števila enot ter preizkus  štaba GZ Postojna pri vodenju večje intervencije. Namen vaje je bila tudi vključitev ekipe prve pomoči CZ Občine Postojna in podjetja Meditrans.

Na vaji je sodelovalo 100 pripadnikov gasilskih enot, ekipe prve pomoči in zaposleni podjetja Meditrans. Vajo so spremljali in ocenjevali zunanji ocenjevalci, ki so, skupaj z vodstvom vaje, že ob zaključku pripravili krajši povzetek ugotovitev na vaji. Obširnejša analiza vaje pa bo podlaga za posamezne izboljšave v prihodnosti. Ugotovitev vseh je, da so gasilske enote pripravljene in usposobljene za ukrepanje tudi ob zahtevnejših intervencijah v industriji.

GZ Postojna se vsem sodelujočim zahvaljuje za sodelovanje na vaji, še posebej pa podjetju Kolektor ATP, ki je omogočilo izvedbo vaje.

Marko Simšič

Gasilska zveza Postojna

GALERIJA SLIK