Vaja na “Žagi”

V soboto, 19. avgusta je v dopoldanskih urah potekala med društvena vaja v lesno predelovalni industriji pri naselju Belsko. Z gasilci PGD Studeno, Planina in Šmihel pod Nanosom, nam je vodstvo podjetja najprej razkazalo proizvodne in skladiščne prostore. Nato smo izpeljali še vajo z predpostavko gašenja in reševanja več oseb iz prostorov in višjih objektov. Po vaji je sledila krajša analiza, preizkus hidrantnega omrežja in pogostitev s strani podjetja.