Ogled hotela Jama

V sredo, 22. marca smo si s tehničnim osebjem in zaposlenimi v Parku Postojnska jama, ogledali prenovljeni hotel Jama. V turističnem objektu, natančneje v levem kompleksu celotnega hotela, lahko v približno 80 sobah, trenutno prespi preko 200 gostov. V večini prostorov smo si ogledali varnostne elemente, dostope, prehode, izhode v sili, plinohram, omarice z varovalkami, kurilne naprave, kuhinjo, servisne prostore … Sisteme obveščanja in javljanja o požaru, lopute za odvod dima, protipožarna vrata, naprave in opremo za gašenje, … Ob tej priložnosti se zahvaljujemo za strokovni ogled z pogostitvijo v upanju, da ne bi nikoli posredovali, ampak bi izvedli vajo na letni ravni.

IMG_20170322_110119

GALERIJA SLIK