Martinovanje

V letošnjem letu smo praznovali 25 let naše samostojne države. Dogodki izpred četrt stoletja tvorijo temelje naše državnosti, s tem pa tudi temelje naše nove samozavesti in odgovornosti. Slovenska država pa ni prišla kot darilo. Za to gre zasluga pogumnim ženam in možem tistega časa, slovenskim policistom, pripadnikom Teritorialne obrambe in vsem drugim, ki so tvegali in delovali, da se osamosvojitev uspešno iztekla.

Dogodke osamosvajanja na postojnskem, in vlogo Civilne zaščite danes, je predstavil Cveto KRAVANJA, član Manevrske strukture narodne zaščite, udeleženec vojne za Slovenije, zaposlen v nekdanjem Pokrajinskem štabu Teritorialne obrambe za Notranjsko, kasneje, pa v Generalštabu Slovenske vojske.

Danes Cveto opravlja naloge poveljnika štaba Civilne zaščite občine Postojna.

Po izjemno zanimivi predstavitvi, smo v ponedeljek, 14. novembra, skupaj nazdravili prazniku sv. Martina, obudili spomine in se nato še malo poveselili.

2016-11-14-18-35-25 2016-11-14-18-35-43 2016-11-14-18-35-49 2016-11-14-20-03-38 2016-11-14-20-03-55 2016-11-14-20-04-18 2016-11-14-20-14-10