Redni občni zbor

V soboto 26. januarja je od 18. ure dalje, tokrat teden dni kasneje kot tradicionalno vsako leto, potekal redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva. Zbrane goste je pozdravil predsednik Božidar Pirc. Predsednik delovnega predsedstva, Andrej Perko je zbrane ponovno pozdravil in z minuto molka smo se spomnili na preminule člane v preteklem letu in dolgoletnega poveljnika CZ tovariša Mirana Bogataja. Sledila so obsežna poročila predsednika, poveljnika, blagajnika, vodje poklicnega jedra, inventurne komisije, nadzornega odbora, članic, mladine in častnega razsodišča. Sledila je razprava na poročila in ob koncu petletnega mandata, volitve članov in članic v organe PGD Postojna in  za delegata OZ GZ Postojna. Nato se je potrdilo višino članarine. Med preštevanjem volilnih glasov se je podelilo zahvale, napredovanja članov, priznanja za dolgoletno delo, delo v organih društva in priznanja GZS ter GZ. Zbrani gosti iz sosednjih PGD so nas med tem pozdravili in povedali par besed. Predsednik Pirc je prenesel pozdrave župana občine Postojna, ker se zaradi bolezni ni mogel udeležiti OZ. Zahvalili smo se tudi za sponzorirano prehrano ter ekipi, ki je vse skupaj pripravila. Volilna komisija je nato razglasila rezultate volitev in potrditev mandata novim organom. V naslednjem mandatu bo novi zakoniti predstavnik društva, predsednik Boštjan Triler. Ravno tako bo delegat na OZ GZ Postojna. Za poveljnika je bil izvoljen sedanji namestnik Mitja Šantelj. Organi društva bodo sestavljeni in naslednjih članov. Upravni odbor: Šantelj Danijel, Perko Andrej, Otoničar Viljem, Perlič Kristjan, Dekleva Tanja, Oražem Janez, Muhič Darko, Gantar Sebastjan, Pirc Božidar, Tratnik Luka in Tratnik Andrej kot izvoljen s strani zaposlenih. Nadzorni odbor: Majcen Štefan, Kerlatec Valentina in Šantelj Matej. Častno razsodišče: Stavanja Iztok, Magajna Zdenko in Novak Jernej ter rezervna člana Slatinek Andrej in Matija Štefin. Novi predsednik je podal plan dela za leto 2013. Sledila je soglasna razrešitev starega vodstva, potrditev novega vodstva, pogostitev vseh prisotnih in ples ter zabava z ansamblom M&M dolgo v noč.

DSC_0322