POROČILO O INTERVENCIJAH PGD POSTOJNA V LETU 2015

Gasilci PGD Postojna so v letu 2015 posredovali skupaj na 169 intervencijah oziroma opravili povprečno 0,47 intervencije na dan. Ob požarih so posredovali  69 krat, kar predstavlja 41 % glede na skupno število intervencij. Število intervencij po posameznih kategorijah je prikazano v tabeli spodaj. Ne beležimo pa poškodb gasilcev in večjih poškodb tehničnih sredstev. Po statističnih podatkih MORS in PGD Postojna je statistika intervencij:

11070757_10153172163421863_8754976199425348487_o (1)

VRSTA INTERVENCIJ ŠTEVILO
Požari objektov 8
Požari v naravi 31
Dimniški požari 4
Požari stanovanj 3
Požari poslovnih prostorov 1
Požari na prometnih sredstvih 22
Reševanje ob prometnih nesrečah 46
Reševanje ob onesnaženjih z kemikalijami, plini 12
Pomoč reševalcem NMP in iskanje oseb 17
Tehnična pomoč občanom 12
Odpiranje vrat in stanovanj, vozil 10
Posredovanje ob neurjih, na vodah 3
SKUPAJ INTERVENCIJ 169

Gasilci so občanom pomagali na različne načine. Na več intervencijah so gasilci sodelovali z gasilci iz sosednjih občin in gasilci iz drugih operativnih enot iz občine. Seveda je bilo izvršenih poleg operativnih aktivnosti tudi veliko preventivnih dejavnosti, vaj in usposabljanj. V Občini Postojna v tem obdobju ni bilo večjih naravnih nesreč. Ni bilo niti suše, ki bi povzročila večje probleme v naravnem okolju.

 

Poveljnik PGD Postojna

Mitja Šantelj