Intervencije v prvi polovici leta 2015

Gasilci PGD Postojna so v prvih šestih mesecih leta 2015 posredovali skupaj na 91 intervencijah oziroma opravili povprečno 0,51 intervencije na dan. Ob požarih so posredovali  35 krat, kar predstavlja 38 % glede na skupno število intervencij. Število intervencij po posameznih kategorijah je prikazano v tabeli spodaj. Ne beležimo pa poškodb gasilcev in večjih poškodb tehničnih sredstev. Po statističnih podatkih MORS in PGD Postojna je statistika intervencij:

IMG_20150527_125337

VRSTA INTERVENCIJ                                                     ŠTEVILO
Požari objektov                                                                         5      
Požari v naravi                                                                         13     
Dimniški požari                                                                         4      
Požari stanovanj                                                                       2      
Požari poslovnih prostorov                                                       1      
Požari na prometnih sredstvih                                                10     
Reševanje ob prometnih nesrečah                                         25     
Reševanje ob onesnaženjih z kemikalijami, plini                     7      
Pomoč reševalcem NMP in iskanje oseb                                7      
Tehnična pomoč občanom                                                       6      
Odpiranje vrat in stanovanj, vozil                                             8      
Posredovanje ob neurjih, na vodah                                         3      
                                   

SKUPAJ INTERVENCIJ                                                       91   

Gasilci so občanom pomagali na različne načine. Na več intervencijah so gasilci sodelovali z gasilci iz sosednjih občin. Seveda je bilo izvršenih poleg operativnih aktivnosti tudi veliko preventivnih dejavnosti, vaj in usposabljanj. V Občini Postojna v tem obdobju ni bilo večjih naravnih nesreč.

Poveljnik PGD Postojna

Mitja Šantelj