POSVET TEHNIČNEGA REŠEVANJA IN NEVARNIH SNOVEH

Postojna je četrtek 4. septembra, ponovno gostila udeležence posveta, ki so si izmenjali znanja in izkušnje s teh področij.
Da je tematika več kot aktualna je potrdila včerajšnja udeležba 180 slušateljev na posvetu.
Številne predstavitve so se dotaknile tako problematike tehničnega reševanja v cestnem prometu, reševanja ob večjih naravnih katastrofah kot so poplave in žledolom, posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, posredovanje ob nesrečah, ko so udeležene žive živali.
Predstavljene so bile tudi ugotovitve analize časovne pokritosti izvajanja dejavnosti GEŠP, aktualnosti na področju aplikacije GEŠP ter razvojne rešitve za informacijsko podporo vodenju velikih intervencij.

Za uspešno izvedbo gre zahvala v prvi vrsti PGD Postojna, Upravi RS za zaščito in reševanje ter podjetju Webo d.o.o., ki je tudi poskrbelo za pogostitev vseh udeležencev posveta.

Jutri se bodo v Postojni na tekmovanju v izvajanju postopkov tehničnega reševanja pomerile še enote širšega pomena.
Vsem želimo veliko uspeha!

posvet

SLIKE

Vir: gasilec.net in Občina Postojna.