Uspešno zaključen tečaj za bolničarja

fmpgtmp_evrnfu

V Hruševju se je 10. 5. 2014 zaključil  80- urni Tečaj za bolničarje, ki ga je organiziralo Območno združenje RK Postojna. Tečaj nas je obiskovalo in zaključilo vseh 23 kandidatov, večina članov prostovoljnih gasilskih društev. Iz PDG Postojna smo se tečaja udeležili: Matej Šantelj, Janez Oražem, Špela Klančar, Katja Gregorec in Jože Dekleva. Na tečaju smo pridobili tako teoretična kot tudi praktična znanja s področja Prve pomoči, ki  v grobem zajema naslednje vsebine:

 • Osnove anatomije,
 • opredelitev prve pomoči
 • temeljni postopki oživljanja
 • krvavitve, šok, zastrupitve, rane, opekline, omrzline, poškodbe skeleta
 • oprema, material, pripomočki v prvi pomoči in njihova uporaba
 • Prva pomoč pri različnih poškodbah in nenadnih obolenjih
 • triaža
 • prva pomoč pri množičnih naravnih in drugih nesrečah
 • prenos in transport poškodovancev
 • prva pomoč pri poškodbah z jedrskim, kemičnim in biološkim orožjem
 • temeljna načela mednarodnega humanitarnega prava in še in še..

Pridobljeno znanje nam bo nedvomno koristilo tako v vsakdanjem življenju kot tudi pri izvajanju nalog, ki jih opravljamo kot  prostovoljni gasilci.

Na pomoč!

Zapisala: Špela Klančar

Prispevek Občine Postojna