Predaja gasilskih vozil

1404

Galerija slik: FOTO ATELJE MUROVEC

V torek 15. oktobra je bila v popoldanskih urah na trgu pred PTC Primorka izvedena primopredaja specialnih gasilskih vozil gasilskim enotam iz občine Postojna.

PGD Postojna je bilo s strani župana Občine Postojna Jerneja Verbiča predano novo vozilo za gašenje požarov AC 24/70.  Poleg tega so bili iz rok Srečka Šestana, poveljnika CZ Republike Slovenije predani ključi hitrega tehničnega vozila za reševanje v prometu in ob drugih nesrečah HTRV-1. Pri obeh vozilih je ključa prevzel poveljnik Mitja Šantelj in jih predal skrbnikoma vozil.

Vozilo za gašenje požarov AC 24/70 tipa Mercedes Axor, je namenjeno za gašenje vseh vrst požarov in reševanje ob različnih nesrečah. V vozilu je rezervoar kapacitete 7.000 litrov vode, rezervoar za penilo in vrsta orodij, naprav in pripomočkov za gašenje in reševanje. Na vozilu je montiran tudi metalec vode, ki ga gasilec lahko varno upravlja iz kabine vozila. Vozilo ima pogon na obe osi, kar omogoča tudi posredovanje v težjih vremenskih pogojih. Nabavo vozila je skoraj v celoti financirala Občina Postojna.

Hitro tehnično reševalno vozilo HTRV-1 proizvajalca VW je namenjeno za posredovanje ob prometnih nesrečah in drugih zahtevnejših nesrečah. V vozilu je specialna hidravlična oprema (škarje, klešče, razpirala, cilindri,..) in oprema za prvo pomoč ter osnovna oprema za gašenje. Vozilo je hitro in omogoča dostop tudi ob minimalni prehodnosti cest in vožnjo v tekih voznih pogojih. Nabavo vozila je pretežno financirala Uprava RS za zaščito in reševanje. Specialna oprema je bila delno nabavljena že v prejšnjih letih.

Gasilci iz PGD Razdrto so prejeli rabljeno vozilo za gašenje iz Postojne, gasilci PGD Planina so prejeli rabljeno vozilo iz Razdrtega, gasilci PGD Studenec pa so prejeli rabljeno vozilo iz Planine. S tem dnem imajo tako vse operativne gasilske enote v občini Postojna v uporabi najmanj eno vozilo z vodo za gašenje. Varnost občanov in potnikov se je na ta način bistveno izboljšala.

Pomen pridobitev za občino Postojna je posebej izpostavil župan Občine Postojna Jernej Verbič. Zahvalil se je tudi vsem gasilcem in podpornikom za opravljeno delo in aktivnosti pri nabavah.

Na prireditvi so sodelovali tudi podžupan Boštjan Stegel, predsednik PGD Postojna Boštjan Triler, predsednik GZ Postojna Marko Simčič, regijski gasilski poveljnik Marko Adamič in namestnik poveljnika GZS Darko Muhič.

Prireditev spada med aktivnosti, ki jih gasilci izvajamo v oktobru-mesecu požarne varnosti.

Zapisal: Darko Muhič