21. TEKMOVANJE EKIP GASILSKIH TERENSKIH VOZIL

Tekmovanje bo potekalo v soboto, 10. junija 2023, s startom prve ekipe predvidoma ob 13. uri, pri taborniški koči na Mačkovcu.

Ekipa je sestavljena iz 4 članov, ki morajo biti opremljeni z gasilskim kombinezonom oz.
zaščitno intervencijsko obleko, gasilsko čelado, delovnimi rokavicami in gasilskimi škornji.

Ekipe lahko tekmujejo le z registriranim in tehnično brezhibnim gasilskim terenskim vozilom.

MED TEKMOVANJEM SO LAHKO V VOZILU SAMO ČLANI TEKMOVALNE ENOTE.

Tekmuje se v kategorijah »člani« in »članice«. V primeru, da je ekipa sestavljena iz
članov in članic, se tekmuje v kategoriji »člani«.

Zainteresirane ekipe naj pošljejo prijavo oz. dobijo dodatne informacije, pri Kuhar Drago na email: gasilskirally2020@gmail.com.

Do vključno 7. junija 2023, s kontaktnimi podatki vodje ekipe (Ime vodje, email, telefon).

Prijavnina znaša 40 €/ekipo, vključuje pa tudi hrano in eno pijačo po tekmovanju.

Vse prijavljene ekipe bodo dobile dodatne informacije.

Organizacijski odbor PGD Postojna