PRVOMAJSKI KRES

Letos prvič smo postojnski gasilci in gasilke, ob pomoči mladine in lokalnega podjetja, v bližini našega objekta. V zadnjih dneh aprilskih dneh naredili kres. Z gradbeno mehanizacijo smo pripravili kres iz odsluženih naravnih materialov. Kresovanja se je poleg mladine udeležilo večje število operativnih članov.