Obnovitev licence za posredovanje na heliportih

V sredo, 29. marca smo se po teoretičnem delu in pisnem izpitu. Udeležili praktičnega usposabljanja za posredovanja ob reševanju in gašenju na heliportih. Praktični del je obsegal vaje ob izrednih dogodkih na helikopterjih s scenariji gašenja plovila, razlitja goriva in reševanja oseb v ter izven helikopterja.