Vaja z nevarnimi snovmi

V petek, 26. oktobra smo v popoldanskih urah izvedli vajo s predpostavko prometne nesreče, v kateri je udeleženo vozilo, ki je prevažalo Kloroanilin.  Na kraju smo izvedli postopke PIRS, omejili iztekanje snovi in jo prečrpali v nadomestne posode. Nato smo postavili še linijo za dekontaminacijo opreme in gasilcev.